Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Students as Partners

Een nieuw en sterker perspectief op goed onderwijs, dat is de belofte van het nieuwe VU-programma Students as Partners. Een nagesprek, medezeggenschap of zelf(s) onderwijs laten maken zijn slechts enkele manieren waarop de betrokkenheid van studenten bij kan dragen aan beter onderwijs. Toch kent het inzetten van studenten ook uitdagingen. Hoe en waar vind je de juiste studenten? Hoe ga je om met belonen en met het snelle verloop van studenten? Hoe bouw je de relatie op tussen medewerker en student?

Het VU Students as Partners programma pakt deze uitdagingen aan en ondersteunt docenten en studenten om samen het onderwijs te verbeteren. Door ervaringen te delen, een visie te formuleren en trainingen aan te bieden, versterken we de kwaliteit van onderwijs én dragen we bij aan de ontwikkeling van de student.

Lessons learned
Er bestaan al een aantal voorbeelden van initiatieven waardoor ervaringen gedeeld kunnen worden, zoals A Broader Mind van de VU, Springlab VU van de Medische Faculteit der Geneeskunde VU of de Honours cursus Rebuilding Education. Studenten worden bij deze initatieven al volop betrokken bij het onderwijs, waarbij deze samenwerking verdergaat dan alleen evaluaties van het onderwijs.

Zelf aan de slag met students as partners?
Ben je nog onbekend met Students as Partners of twijfel je of je hier al mee bezig bent? Vaak kom je, zonder dat je daar bewust van bent, al een heel eind. Binnen Student-As-Partners zijn er verschillende partnerrollen die onderscheiden worden. Deze gaan van het informeren, van medewerker tot student, tot een partnerschap waarin student en medewerker op hetzelfde niveau handelen1.

1. Healey, M., & Healey, R. L. (2019). Student engagement through partnership: A guide and Update to the advance HE framework (04).

Snelle navigatie VU Centre for Teaching & Learning

Ga hier direct terug naar de homepage van het CTL.
Veelbezochte cursussen: BKOSKOLeergang Onderwijskundig Leiderschap
Cursussen per doelgroep: junior docentendocenten met een BKOonderwijsleidersPhDs met onderwijstaken

Wil je een vraag aan een van onze medewerkers stellen? Neem dan contact op met Carin Weitering, medewerker studentzaken, ctl@vu.nl.
Of bel ons op: 020 598 4263. (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00). 

Contactpersoon

Carin Weitering