Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Onderzoek van start om plastics circulair te maken

3 juli 2024
Tien onderzoeksvoorstellen, waaronder dat van natuurkundige Sven Askes en scheikundige Charusheela Ramanan van de Vrije Universiteit Amsterdam, zijn toegewezen in de call Plastics circulair maken: technische innovaties. Deze onderzoeksprojecten gaan van start in het Nationaal Groeifondsprogramma Circular Plastics NL van NWO.

Momenteel wordt in Nederland vijftien procent van de één miljoen ton in Nederland jaarlijks afgedankte plastics hoogwaardig gerecycled. Het doel is dat in 2030 vijftig procent van alle plastics gerecycled worden en in 2050 moet de productie volledig circulair zijn. Met welke technische innovaties kunnen we ervoor zorgen dat plastics vaker hergebruikt worden? Dat wordt onderzocht in Plastics circulair maken: technische innovaties.

PolyPulse: Selective polymer recycling by intense light flashes
Het recyclen van plastics kan sterk verbeterd worden door het polymeer te behandelen met korte hitte-pulsen, wat het ontstaan van laagwaardige bijproducten voorkomt. Echter, dit is alleen onderzocht voor langzame hitte-pulsen, die veel langer duren dan chemische reacties. De onderzoekers, onder leiding van natuurkundige Sven Askes en scheikundige Charusheela Ramanan, zullen deze technologie verbeteren door plastics te behandelen met extreem korte infrarood-lichtflitsen in een dynamisch ritme. Deze draadloze en op afstand controleerbare techniek stuurt de ontleding, minimaliseert ongewenste bijproducten, en is aanpasbaar voor elke plastic. PolyPulse focust op het vinden van puls-ritmes waarbij de productverdeling van foto-thermische ontleding optimaal is en zet de eerste stap naar dit nieuwe circulaire recyclingproces.
Het onderzoek is een consortium met de Technische Universiteit Eindhoven en Veridis.

Er is zes miljoen euro verdeeld over tien projecten. Alle onderzoeken zullen vijf jaar duren en passen binnen een van de volgende drie thema’s: ontwerp van circulaire plastics; nieuwe karakterisatie, sorteer- en wastechnieken; nieuwe recyclingtechnieken. Lees over de andere negen onderzoeksprojecten in het persbericht van NWO.

 Over het Nationaal Groeifondsprogramma Circular Plastics NL (CPNL)
De call Plastics circulair maken: technische innovaties maakt onderdeel uit van het Nationaal Groeifondsprogramma Circular Plastics NL. In 2030 wil Nederland dat vijftig procent van alle plastics gerecycled worden en in 2050 moet er een volledig circulaire plastics keten zijn. Het CPNL-programma loopt acht jaar en heeft acht programmalijnen die zich richten op knelpunten om de kringlopen voor bestaande plastics te sluiten, de Nederlandse economie duurzame groeikansen te bieden en met subsidies de transitie te versnellen.

Over het Nationaal Groeifonds
Via het Nationaal Groeifonds (NGF) investeert de overheid in de periode van 2021 tot 2025 twintig miljard euro in projecten die economische groei op lange termijn waarborgen. Het Nationaal Groeifonds investeert onder andere in onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatieprojecten. In een aantal van deze projecten is NWO betrokken als een van de uitvoerende organisaties, onder meer voor het organiseren van subsidieprogramma’s voor wetenschappelijk onderzoek of wetenschappelijk talent.

Neem contact op met Persvoorlichting VU

06 25763092