Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Filosofie in de wereld

4 juni 2024
Voor Petra Bolhuis is filosofie altijd gerelateerd aan ‘in de wereld zijn’. Situaties in het leven, in het lichaam of in de wereld roepen vragen op en filosofie reikt denkgereedschappen aan om die vragen te beantwoorden. Ook de cursussen die komende maanden op het programma staan, getuigen van een brede inslag. Ze zijn zowel geschikt voor mensen die voor het eerst kennis willen maken met filosofie, als voor wie zijn tanden wil zetten in uitdagende nieuwe denkwijzen.

Ben ik mijn lijf?  | Startdatum: 29 juli
Wetenschap leert ons dat lichaam en geest één zijn. Maar wat betekent het dan als ons ‘ik’ iets wil dat het lichaam niet (meer) kan? Hoe maakbaar is ons lichaam? Wat betekent het om jong van geest te zijn in een verouderend lichaam? Niveau: voorkennis op het gebied van filosofie is niet noodzakelijk.

Door je oogharen: levendige materie in de kinderliteratuur  | Startdatum: 29 juli
Hoe komen verhalen tot stand? In kinderliteratuur gebeurt dit vaak op hele natuurlijke wijze, waarbij grenzen nauwelijks bestaan. Daarom leent die literatuur zich heel goed voor de verkenning van een recente filosofische stroming, over ‘levendige materie’. Kunnen we op een andere manier kijken naar ogenschijnlijk voor zich sprekende thema’s, zoals leven en dood, het eigen lichaam, samenwonen met microben?  Wat betekent het om in een levendige wereld te wonen? Kijk ‘door je oogharen’ voor een frisse blik op de wereld om ons heen. Niveau: enige voorkennis op het gebied van filosofie is wenselijk, maar niet noodzakelijk.

De filosofische achtergronden van ons huidige mensbeeld | Startdatum: 30 september
Een basiscursus filosofie, over de voornaamste denkers en hun denkwijzen. Niveau: inleidend.

Het tijdperk van de tovenaars: Heidegger, Cassirer, Wittgenstein en Benjamin  | Startdatum: 30 september
Tijdens het interbellum (1915-1938) doen vier grote denkers nog één heldhaftige poging om de wereld begrijpelijk te maken. Niveau: enige voorkennis op het gebied van filosofie is wenselijk, maar niet noodzakelijk.

Meer filosofie
Vanaf 17 september vindt op dinsdagavond deel II van de leergang Kopstukken filosofie plaats. De leergang is veel uitgebreider dan de hierboven genoemde cursus ‘De filosofische achtergronden van ons huidige mensbeeld’: in totaal omvat de leergang vijf cursussen van elk tien colleges. In deel II - Van Anselmus tot Montaigne maakt Arend Klaas Jagersma u wegwijs in de westerse wijsbegeerte uit de middeleeuwen en renaissance aan de hand van tien grote namen uit dat tijdvak. U hoeft deel I niet gevolgd te hebben om deel te nemen aan deel II: iedereen is welkom.

Overige cursussen op het gebied van filosofie
Kijk hier voor het volledige overzicht van alle filosofiecursussen tussen juni en december, over onder andere Erasmus, het bestaansmysterie, de Chinese denker Zhuang-ze en over zingeving vanuit kunst en filosofie.

Meer informatie

Ga naar de pagina Praktische informatie en contact voor informatie over aanmelding, annuleren, MijnHOVO, voorzieningen en bereikbaarheid van de VU campus, en andere praktische zaken.