Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

De aarde en het klimaat

4 juni 2024
Goed omgaan met de aarde? Wat betekent dat? En wat is een duurzame samenleving in het licht van klimaatverandering? Twee experts belichten deze en andere vragen vanuit twee uiteenlopende invalshoeken tijdens twee boeiende en relevante cursussen. We vroegen filosoof Michiel Korthals en klimaatdeskundige Gerard van der Steenhoven naar hun ideeën.

Michiel Korthals: “Westerse mensen leven op de aarde maar niet met de aarde. Zo gebruikt Nederland per jaar drie maal Nederland voor voedselproductie, kleren, papier, huizenbouw. Iedereen begrijpt dat dat eigenlijk niet kan. Maar hoe houden we onze planeet leefbaar?

De cursus die ik binnenkort hoop te geven heeft een filosofisch-ethische inslag. Het gaat over de volgende vragen: Welke waarden liggen aan de vernietiging van de aarde ten grondslag? Welke waarden kunnen ons inspireren voor een waardevol en goed leven op deze aarde? Hoe kunnen alle mensen, ook de meest kwetsbare, hieraan deelnemen, en zich goed voeden? Pasklare antwoorden zijn er niet en daarom geef ik ter afsluiting van ieder college een dilemmatraining van ongeveer 20 minuten. Met behulp van de ideeën die in het college aan bod zijn gekomen analyseren de deelnemers een dilemma, bijvoorbeeld: is het beter eten uit het lab/kweekkas te eten of uit het voedselbos? Welke waarden zijn hier in het geding?"

Gerard van der Steenhoven stuurde ons het meest recente rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving. Het PBL rekende in nieuw onderzoek ruim dertig techno-economische trajecten door naar een klimaatneutraal Nederland met een vergelijkbare economische structuur als nu. Het rapport komt zeker aan de orde in de cursus ‘Klimaatverandering en de transitie naar een duurzame samenleving’. Van der Steenhoven stelt hierin ook de vraag of het nieuwe kabinet in voldoende mate iets doet aan de klimaatcrisis.

Meer informatie

Ga naar de pagina Praktische informatie en contact voor informatie over aanmelding, annuleren, MijnHOVO, voorzieningen en bereikbaarheid van de VU campus, en andere praktische zaken.