Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

VU introduceert nieuwe opleiding: Creatief Schrijven Nederlands

9 oktober 2023
Het komend studiejaar (2024-2025) start de Faculteit der Geesteswetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) met een driejarig bachelortraject Creatief Schrijven Nederlands, binnen de brede bacheloropleiding Literatuur en Samenleving. Deze nieuwe track is bedoeld voor studenten die houden van schrijven én van literatuur.

In Angelsaksische landen is de studie Creative writing al langer een begrip; in Nederland is dit het eerste initiatief op universitair niveau. VU-hoogleraar Jacqueline Bel (Moderne Nederlandse Letterkunde): “Goed kunnen schrijven is belangrijker dan ooit, immers de wereld is voor een belangrijk deel gebouwd op de kracht van verhalen. Dat geldt voor de politiek, de rechtszaal en het ziekenhuis net zo goed als voor de literatuur.”

Schrijven is een vak
Wie schrijft de scripts voor een nieuwe Netflixserie? Wie bewerkt een roman tot film, musical of game? En wat te doen met de opmars van AI? “In onze nieuwe bachelor ontwikkelen studenten via literaire technieken een eigen stijl, waarmee ze zich zelfbewust kunnen verhouden tot programma’s als ChatGPT. Het geeft hen uitzicht op interessante banen, niet alleen in de wereld van schrijvers, journalistiek en nieuwe media maar ook in het onderwijs waar nieuwe leerkrachten hard nodig zijn, benadrukt Bel.

Lezen, schrijven en analyseren
De opzet van de studie is tweeledig. Centraal staat het ontdekken van plezier in taal en literatuur door zelf veel te schrijven en te analyseren, zowel fictie als non-fictie. Er wordt een academisch kader geboden, gericht op theorieën over creatief schrijven, story telling, heden en verleden van het literaire veld en Nederlandse literatuur in een internationale context.

Via masterclasses van gastdocenten  – schrijvers, filmers, podcastmakers, uitgevers, journalisten en critici - passeren verschillende genres de revue. Denk aan: verhalen, romans, essays, podcasts, scenario’s en filmscripts maar ook poëzie en spoken word.

De bachelor track is een vervolg op de succesvolle minoren De schrijfacademie en Aan de slag met Literatuur aan de VU. De studie geeft toegang tot onder andere de master Nederlandse letterkunde aan de VU. Deze master biedt verschillende trajecten naar een eerste- of tweedegraads lesbevoegdheid Nederlands. Studenten die een wetenschappelijke carrière ambiëren kunnen de Research Master volgen.

Met dit initiatief geeft de VU uitvoering aan een van de ambities van het Sectorplan Geesteswetenschappen, gericht op vergroting van het bereik van de aandacht voor Nederlandse taal en cultuur in nieuwe opleidingspaden.