Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Eén Noodfonds voor VU studenten in nood

16 maart 2023
De Vrije Universiteit Amsterdam lanceert één noodfonds voor alle VU-studenten. Vanaf 1 april 2023 stelt de VU een noodfonds in om studenten in acute en onvoorziene financiële nood eenmalig bij te kunnen staan. Studenten die tijdens hun studie aan de VU vanwege bovengenoemde situatie in de financiële problemen komen kunnen een aanvraag bij het VU Noodfonds indienen. 

Tot voorheen waren drie Noodfondsen actief. Een Noodfonds voor studenten van de VU, het COVID19 Noodfonds en het Oekraïne Noodfonds. Om in de toekomst niet ad hoc te hoeven reageren op verschillende calamiteiten is het VU Noodfonds geïntroduceerd. De financiële ondersteuning uit deze drie noodfondsen heeft tot doel een situatie direct op te lossen zodat de student verder kan studeren.  

De criteria van het Noodfonds zijn verruimd. Behalve voor voltijd VU-studenten gelden ze ook voor studenten die aan de VU verbonden zijn door bijvoorbeeld een uitwisselingsprogramma.  

Studenten in (financiële) nood kunnen een verzoek voor ondersteuning bespreken met de studentendecaan, die samen met de student de situatie bekijkt en de student begeleidt bij de aanvraag. Zo nodig kunnen ook andere en aanvullende opties bekeken worden. Een bijdrage uit het VU Noodfonds is bedoeld voor levensonderhoud en huur, niet voor de betaling van het collegegeld.
Op VU.nl zijn de criteria en procedure voor het VU Noodfonds te vinden (enkel toegankelijk voor medewerkers en studenten).

Het COVID19 noodfonds en Oekraïne noodfonds werden mede mogelijk gemaakt door giften van de VUvereniging. Het VU Noodfonds wordt mede mogelijk gemaakt dankzij donaties van VU Alumni en medewerkers.