Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

De gebruiker centraal in public sector accounting

9 mei 2023
Non-financials binnen de publieke sector krijgen niet altijd de rapportages waar zij behoefte aan hebben en die bruikbaar voor hen zijn⁠. Daarover gaat de oratie van Tjerk Budding, op 17 mei 2023 op de Vrije Universiteit Amsterdam

Krijgen politici, managers en bestuurders, die veelal niet financieel onderlegd zijn, wel de adviezen en rapportages van financials en controllers die bruikbaar voor hen zijn? In zijn oratie geeft Tjerk Budding, benoemd tot hoogleraar Public Sector Accounting, aan dat daar vraagtekens bij geplaatst kunnen worden⁠. Het wordt tijd voor een marriage course in het gedwongen huwelijk tussen financials en non-financials⁠. Niet altijd wordt de relevante informatie aangereikt, de begrijpelijkheid en presentatiewijze is voor verbetering vatbaar⁠. 

De balans tussen kosten en opbrengsten van verantwoording is nu al zoek, terwijl door de opkomst van duurzaamheidsverantwoording rapportages nog dikker dreigen te worden⁠. In de oratie worden aanbevelingen voor verbetering gedaan, waaronder de invoering van integrale, digitale en bondige rapportages⁠. Controllers en financials zouden meer met de gebruikers in gesprek moeten gaan over het waarmaken van wederzijdse verwachtingen⁠. Net als bij Bed en Breakfast zouden zij vaker op elkaars werk moeten spiegelen⁠.

Tjerk Budding is vanaf de start verbonden aan het Zijlstra Center (onderdeel van VU School of Business and Economics Executive Education) en sinds 2015 opleidingsdirecteur van de public controllersopleidingen, waaronder de opleiding tot Certified Public Controller, de leergang Beleidscontrol en het Zijlstra PE programma voor CPC, RA en RC. Daarnaast is hij directeur van het Bachelorprogramma Economie en Bedrijfseconomie.

De oratie vindt plaats op woensdag 17 mei 2023, om 15.45 uur precies, in de Aula van de Vrije Universiteit Amsterdam, De Boelelaan 1105, Amsterdam.

Lees de oratie