Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Blijven leren: zowel docent als cursist

14 maart 2023
HOVO Amsterdam hecht veel waarde aan de kwaliteit van het onderwijs. Daarom evalueren wij alle cursussen. In de terugkoppeling van onze deelnemers vallen een paar punten op: de scores op de onderdelen ‘inhoud’ en ‘docent’ zijn onverminderd hoog. In dit artikel leest u meer over hoe dat kan en over de evaluaties van de cursussen bij HOVO.

Enthousiaste en deskundige docenten, interessante kennis
Cursisten kunnen bij hun evaluaties commentaar geven. Bij het onderdeel ‘docent’ gaat het merendeel van de opmerkingen over het enthousiasme en de enorme kennis van de docent. Dit zijn de belangrijkste ingrediënten voor een succesvolle kennisoverdracht: de docent moet er zin in hebben en de deskundigheid van de docent moet buiten kijf staan!

Zelf leren
Waarom zijn de docenten vaak zo goed in hun vak? Iedere docent is uiteraard een specialist op zijn of haar vakgebied. Daarnaast ontwerpen ze ook zelf hun cursus. Dat vraagt om extra verdieping in het specifieke cursusonderwerp. In hun reguliere aanstelling zijn veel van de VU-docenten bezig met onderzoek. Dat vertalen ze voor het HOVO-publiek naar een geschikte cursus. Maar ook de docenten die niet aan een universiteit verbonden zijn, dompelen zich meestal volledig onder in hun specifieke cursusonderwerp. Juist omdat iedereen zelf zijn cursus ontwerpt, is dit een langdurig en creatief proces. Het behelst niet alleen studeren, lezen, nadenken en ontwerpen, maar ook meer onderzoek doen, schrappen en toevoegen. Uiteindelijk resulteert het in een mooi geheel van vijf tot tien colleges. In die zin lijkt het maken van een cursus veel op het schrijven van een boek. Niet gek dat veel docenten graag lesgeven aan HOVO. Vanuit hun eigen enthousiasme, zin in nieuwe kennis én omdat die cursus er natuurlijk wel moet komen, duiken ze diep in het onderwerp. Het mes snijdt aan twee kanten: zowel de cursist als de docent leert van de cursus.

Nieuwe kennis opdoen
De evaluaties laten zien dat cursisten de inhoud in hoge mate interessant vinden en ze geven aan dat ze iets nieuws geleerd hebben. Deze punten scoren in de evaluatie gemiddeld een 4.7 of hoger. Op een schaal van 1 tot 5 is dit een score waar wij als HOVO trots op zijn!
Dit is waar het toch om gaat: relevante en interessante kennis delen met mensen die oprecht geïnteresseerd zijn in het uitbreiden van hun kennis.

Lagere score dan gemiddeld
Wat doen we als de scores lager uitvallen dan gemiddeld? In dat geval gaat HOVO altijd in gesprek met de docent om samen te kijken waar verbeteringen mogelijk zijn. Soms zijn dat kleine verbeterpunten, soms wat meer. In zeldzaam voorkomende gevallen vragen we een docent vanwege tegenvallende evaluaties niet meer terug. Maar omdat de selectie aan de poort al streng is, komt dit gelukkig vrijwel nooit voor. 

Meer lezen over de docent?
Wist u dat we opmerkingen uit de evaluaties ook plaatsen bij de docentbeschrijvingen op onze website? Zo kunnen we docenten op een persoonlijke manier introduceren. U vindt ze onder de TAB ‘Inhoud’ van iedere cursusbeschrijving.

Meer informatie

Ga naar de pagina Praktische informatie en contact voor informatie over aanmelding, annuleren, MijnHOVO, voorzieningen en bereikbaarheid van de VU campus, en andere praktische zaken.