Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Anja Dirkzwager benoemd tot bijzonder hoogleraar Reclassering

24 januari 2023
Dr. Anja Dirkzwager is benoemd tot bijzonder hoogleraar Reclassering. De leerstoel is ingesteld vanuit een samenwerking tussen de Stichting Nationale Reclassering Aktie (NRA) en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam. Dirkzwager combineert het hoogleraarschap met haar functie als senior onderzoeker bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR).

De leerstoel Reclassering

De bijzondere leerstoel Reclassering, ondergebracht bij de afdeling Strafrecht en Criminologie van de VU, richt zich op onderzoek naar en onderwijs over de diverse hoofdtaken van de reclassering: diagnose en advies, toezicht, coördinatie van taakstraffen en het uitvoeren van gedragsinterventies. Dirkzwager zal als bijzonder hoogleraar Reclassering in haar onderzoek met name aandacht besteden aan de besluitvorming, de uitvoering en effecten van het reclasseringswerk. ‘Daarmee beoog ik meer evidence-based werken door de reclassering te ondersteunen’, aldus Dirkzwager. Zij zal ook een belangrijke rol spelen bij het onderwijs van de afdeling Strafrecht en Criminologie, onder andere door het verzorgen van het vak Reclassering in de Minor Forensische Criminologie, en het begeleiden van promovendi en masterstudenten aan de VU.

Veiligere samenleving

Met het vervullen van de leerstoel hoopt Dirkzwager een bijdrage te leveren aan een betere re-integratie van justitiabelen en daarmee uiteindelijk ook aan een veiligere samenleving. ‘De Reclassering speelt een centrale rol op verschillende momenten in het strafproces. Dit raakt aan een belangrijke maatschappelijke uitdaging, namelijk hoe kunnen we criminaliteit het beste aanpakken, voorkomen en verminderen. Maar nadrukkelijk ook: hoe kunnen we mensen die in aanraking komen met het strafrechtsysteem zo goed mogelijk begeleiden om de draad van hun leven succesvol op te pakken. Reclasseringswerk en gedegen onderzoek naar reclasseringswerk past hier naadloos bij.’

Anja Dirkzwager studeerde Klinische en Gezondheidspsychologie aan de Universiteit Leiden en promoveerde in 2001 bij de Afdeling Medische Psychologie van de Vrije Universiteit in Amsterdam op een longitudinaal onderzoek naar posttraumatische stress bij militairen na hun deelname aan internationale vredesoperaties. Daarna deed ze onderzoek naar de gezondheidseffecten van de Vuurwerkramp in Enschede bij het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (NIVEL). Sinds 2007 werkt ze als senior onderzoeker bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR). Zij is onder andere projectleider van het Prison Project, een project over procedureel rechtvaardige bejegening en over de psychische gezondheidsproblemen bij personen die in aanraking met justitie komen. Naast haar onderzoekswerkzaamheden is zij lid van het NSCR-managementteam en programmaleider van de NSCR-onderzoeksgroep ‘Reacties op criminaliteit’. Ook is Dirkzwager voorzitter van de Prison Working Group van de European Society of Criminology en co-voorzitter van de Divisie Detentie van de Nederlandse Vereniging voor Criminologie.