Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Meerdere NWA-beurzen voor VU, drie keer penvoerder

23 maart 2022
28 consortia gaan in teamverband aan de slag met interdisciplinair onderzoek waarmee wetenschappelijke en maatschappelijke doorbraken binnen bereik komen. De VU is penvoerder van drie van deze consortia.

De onderzoeksprojecten krijgen financiering in de derde ronde binnen het programma van de Nationale Wetenschapsagenda: Onderzoek op Routes door Consortia (NWA-ORC). In totaal is ruim 149 miljoen euro beschikbaar. Daarvan is 131 miljoen euro afkomstig uit de NWA, 18 miljoen wordt medegefinancierd door de (internationale) consortiapartners. De VU is in diverse consortia partner, zoals in het onderzoeksproject naar modificatie van (embryo-)DNA en het onderzoeksproject om gentherapieën vaker naar de patiënt te brengen.

Van drie projecten is de VU penvoerder:

VeenVitaal
Hoogleraar dierecologie Matty Berg is penvoerder van het consortium VeenVitaal, dat 2 miljoen euro ontvangt. VeenVitaal is een samenwerkingsverband van wetenschappers, natuurbeheerders, natuurorganisaties, boeren en beleidsmakers. Hun doel is verduurzaming van het veenweidegebied in de regio Amsterdam.

VeenVitaal onderzoekt vormen van natuur-inclusief landgebruik in het karakteristieke Nederlandse laagveenlandschap die leidt tot herstel van biodiversiteit, stopzetting van de veenafbraak, een rendabele bedrijfsvoering voor grondbezitters en een inspirerend landschap voor burgers. Het consortium draagt nieuwe kennis aan door integratie en analyses van bestaande en nieuwe biodiversiteit, ecosysteem en bedrijfsdata en wil een integrale set objectieve, eenvoudige en betrouwbare indicatoren ontwikkelen die gezamenlijk de mate van landschapsherstel kwantificeren waarmee men de transitie naar een duurzaam laagveenlandschap kan monitoren.

ALIGN4energy
Milieueconoom Julia Blasch is penvoerder van het consortium ALIGN4energy, dat 4,9 miljoen euro krijgt. Het consortium verbindt wetenschappers uit de sociale en geesteswetenschappen (economie, psychologie, politieke wetenschappen) met  technische wetenschappen (informatica, modellering van energiesystemen), alsmede met bedrijven, gemeenten en NGO’s om gezamenlijk te werken aan een snelle en betaalbare transformatie naar aardgasvrije woningen in Nederland.

Het consortium ontwikkelt een online platform dat dient als adaptief digitaal beslissingsondersteunend systeem voor burgers en beleidsmakers, om hen te helpen energie-gerelateerde investeringsbeslissingen te nemen die zowel optimaal zijn voor elke individuele burger alsook voor het overkoepeld energiesysteem. Burgers zullen informatie krijgen die hun investeringsbeslissingen vereenvoudigt en hen faciliteert in de afstemming met buurtgenoten over potentiële collectieve investeringen.

METAHEALTH
Hoogleraar Oral Microbial Ecology Egija Zaura (VU/UvA-ACTA) is penvoerder van het onderzoeksproject METAHEALTH. Dat project ontvangt 9 miljoen euro. Overgewicht, tandbederf en een lage sociaaleconomische positie gaan vaak samen. Dit heeft negatieve consequenties voor de gezondheid en het welbevinden.

In dit project willen alle betrokkenen samen: 1) diepgaande kennis verkrijgen over de interactie tussen leefstijl, omgeving en micro-organismen tijdens de zwangerschap en de eerste duizend dagen, 2) leren hoe de zorg beter aan kan sluiten bij de behoefte en complexe dagelijkse realiteit van kinderen en gezinnen, en 3) op basis van deze kennis effectieve interventies co-creëren ter preventie van overgewicht en tandbederf.

Lees alles over de partners in deze drie projecten, en over de onderzoeken waar de VU nog meer in participeert, in het nieuwsbericht van NWO.