Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

NWA-subsidie om gentherapieën sneller naar de kliniek te brengen

24 maart 2022
Het consortium CURE4LIFE, onder leiding van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en met medewerking van de groep van VU-hoogleraar Meike Bartels (Genetica & Welbevinden) krijgt 5,5 miljoen euro uit de Nationale Wetenschapsagenda om gentherapieën vaker naar de patiënt te brengen. Tegelijkertijd onderzoeken zij de veranderende kwaliteit van leven van patiënten en hun ouders door gentherapie. Deze therapieën stranden nog te vaak voordat ze de kliniek bereiken. Dit wil het consortium in de toekomst voorkomen door onder andere maatschappelijke vragen over gentherapie te beantwoorden.

Het corrigeren van een genetische fout in bloedstamcellen van de patiënt kan voor een aantal zeldzame genetische ziekten levenslange genezing betekenen. De wetenschap werkt momenteel aan verschillende veelbelovende gentherapieën, toch komt het merendeel uiteindelijke niet bij de patiënt terecht.  Dit project heeft als doel om deze behandeling beter en op een bestendige wijze beschikbaar te maken voor patiënten. Hiertoe zal het consortium een platforminfrastructuur ontwikkelen die voor veel verschillende ziekten kan worden gebruikt.  

Maatschappelijke vraagstukken 
Tegelijkertijd pakt CURE4LIFE de blokkades aan met betrekking tot de regulering, vergoeding en publieke acceptatie van deze therapieën in een kenniscentrum voor dialoog met de samenleving. Zo zullen VU-onderzoekers de veranderende kwaliteit van leven van patiënten en hun ouders door gentherapie onder de loep nemen. Bartels: “Vaak worden de effecten op kwaliteit van leven genegeerd in medische onderzoeksprojecten. Het is een prachtige vooruitgang dat we nu gaan samenwerken, want uiteindelijk is een goede kwaliteit van leven de belangrijkste uitkomst van een mogelijke therapie”.  

Breder toepasbaar 
De vragen die het consortium wil beantwoorden zijn niet alleen relevant voor stamcelgentherapieën, maar nog voor vele andere regeneratieve behandelingen. Denk bijvoorbeeld aan aangepaste immuuncellen als behandeling van leukemie. In dit grote consortium komen veel verschillende vakgebieden en aspecten van gentherapie samen. “Het is de bedoeling om de biomedische en sociale wetenschappen samen te brengen op dit onderwerp. We doen dit heel praktisch door onderzoekers uit de sociale hoek een paar dagen mee te laten draaien in het laboratorium, en andersom.” Volgens Staal is deze verbinding cruciaal om te komen tot biomedisch verankerde gentherapieën die geaccepteerd worden in de samenleving. “Het doel is om over vijf jaar voor meer ziektes een gentherapie behandeling in de kliniek te brengen zodat we meer patiënten een levenslange genezing kunnen bieden”, besluit Staal.  

Het consortium bestaat uit verschillende patiëntenverenigingen en het Erasmus MC, Universiteit Utrecht, Avans Hogeschool, UMCU, Vrije Universiteit Amsterdam, Radboud Universiteit Nijmegen. Ook ontvangt het consortium steun vanuit Batavia Biosciences, ISHEO, Miltenyi en Zorginstituut Nederland. De toekenning van NWO valt binnen het programma van de Nationale Wetenschapsagenda Onderzoek op Routes door Consortia (NWA-ORC).