Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Drie Starting Grants voor VU Amsterdam

22 november 2022
Biologisch psycholoog Elsje van Bergen, ecoloog Vasilis Kokkoris en Matz Liebel van de Vrije Universiteit Amsterdam ontvangen van de Europese onderzoeksraad (ERC) ieder een Starting Grant van minimaal 1,5 miljoen euro.

Opgroeien tussen beste boeken en gunstige genen
Elsje van Bergen gaat met de Starting Grant het samenspel van genen en omgeving op schoolse vaardigheden onderzoeken.
Een belangrijke risicofactor voor een slechte gezondheid en een laag inkomen als volwassene zijn slechte schoolprestaties als kind. Slechte onderwijsprestaties worden beïnvloed door tal van sociale, buurt-, klas-, gezins-, psychologische en biologische kenmerken. Er ontstaat een vicieuze cirkel van ongelijkheid door het feit dat slechte onderwijsresultaten vaak van ouder op kind over gaan. Dit kan het gevolg zijn van genetisch risico (nature), ongunstige omgevingen (nurture), of een combinatie van beide. Van Bergen wil de mechanismen begrijpen die ten grondslag liggen aan deze cyclus van onderwijsproblemen. “Inzicht in waarom ouders en kinderen op elkaar lijken, zal aanknopingspunten bieden om de kansenongelijkheid te breken, zodat alle kinderen maximale mogelijkheden krijgen om te leren en zich te ontwikkelen”, aldus Van Bergen.

Lees verder

Arbusculaire mycorrhizaschimmels
Vasilis Kokkoris  gaat met de Starting Grant een mysterie in de evolutiebiologie van een specifieke schimmelsoort onderzoeken, namelijk de arbusculaire mycorrhizaschimmels.
80% van alle landplanten gaat een symbiotische relatie aan met arbusculaire mycorrhizaschimmels. Meerdere schimmels verbinden zich tegelijkertijd met de wortels van meerdere planten en vormen zogeheten ondergrondse gemeenschappelijke mycorrhizale netwerken waarin koolstof en voedingsstoffen worden uitgewisseld. Met zijn onderzoek, zal Kokkoris het heersende dogma dat deze schimmels strikt aseksueel zijn en dat het verbinden van individuen altijd voordelen oplevert, ter discussie stellen. Bovendien kan zijn onderzoek nieuwe wegen openen om de voordelen van deze schimmels voor de landbouw – waarvoor ze vaak worden ingezet doordat ze de gewasopbrengst verhogen en gewassen beschermen tegen ziekteverwekkers in de bodem – te vergroten op basis van hun kernorganisatie.

Lees verder

PIRO
Fotonica onderzoeker Matz Liebel (nu nog verbonden aan ICFO -The Institute of Photonic Sciences) gaat met de Starting Grant een Phototransient Infrared Holography (PIRO) ontwikkelen.
Liebel gaat een fototransiënte microscoop (PIROscope) ontwikkelen: een innovatief biomedisch beeldvormingsplatform dat chemisch gescheiden beelden zal opleveren van biologische materialen zoals cellen, bacteriën of weefsel. Hij hoopt hiermee in hoge resolutie borstkankerweefsel en de metabolische activiteit van met antibiotica behandelde bacteriën te visualiseren.

Lees verder

ERC Starting Grants
De ERC kent de Starting Grants toe om aanstormend wetenschapstalent vijf jaar te ondersteunen bij het uitvoeren van baanbrekende projecten. In totaal hebben 408 excellente jonge wetenschapper in Europa een ERC Starting Grant toegekend gekregen. Meer informatie is te vinden in het persbericht van ERC.