Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Facultaire commissies en gremia FSW

Laatst gewijzigd op 24 januari 2023
De faculteit heeft een aantal onderwijscommissies, onderzoekscommissies en -gremia, elk met een specifieke functie, welke hieronder nader worden toegelicht.

Onderzoekscommissies en -gremia

 

Facultair Onderzoeksoverleg (FOZ)

Het FOZ is een facultair overlegorgaan met de verantwoordelijken voor onderzoek. Dit betreft de onderzoeksmanagers van de afdelingen, de ISR themaleiders en de ISR programmadirecteur, onder leiding van  de portefeuillehouder onderzoek en met ondersteuning van het onderzoeksbureau. De huidige bezetting van het FOZ is daarmee als volgt: 

 • Jacquelien van Stekelenburg – portefeuillehouder onderzoek en valorisatie (voorzitter)
 • Joris Rijbroek – programma directeur ISR
 • Yiannis Kyratsis – onderzoeksmanager afdeling Organisatiewetenschappen
 • Patrick Overeem – onderzoeksmanager afdeling Bestuurswetenschap en Politicologie
 • Bianca Suanet – onderzoeksmanager afdeling Sociologie
 • Marjo de Theije – onderzoeksmanager afdeling Sociale en Culturele Antropologie
 • Ivar Vermeulen – onderzoeksmanager afdeling Communicatiewetenschap
 • Isjah Koppejan – hoofd Onderzoeksbureau
 • Rob Kloppenburg – beleidsmedewerker onderzoek (secretaris)

Het FOZ heeft tot doel:

 • Relevante informatie en ontwikkelingen op het gebied van onderzoek uit te wisselen,
 • Inspanningen ten behoeve van de ISR agenda af te stemmen,
 • Te fungeren als klankbord voor voorbereiding en evaluatie van facultair onderzoeksbeleid.

Research Assessment Board (RAB)

De Research Assessment Board (RAB) is een adviserend overlegorgaan bestaande uit vijf onafhankelijke gezaghebbende onderzoekers vanuit de faculteit. De taken en verantwoordelijkheden van de RAB zijn:

 • Bewaken van de kwaliteit van het facultaire onderzoek door gevraagd en ongevraagd advies te geven (aan de portefeuillehouder onderzoek, het FB en het ISR management);
 • Beoordelen van de kwaliteit van VI en ERC onderzoeksvoorstellen i.k.v. het facultaire ondersteuningstraject van prestigieuze persoonlijke beurzen;
 • Beoordelen van de kwaliteit van de zelfstudies in het kader van onderzoeksvisitaties;
 • Bespreking van en adviseren directeur GSSS over de voortgangsrapportages PhD kandidaten en promotors;
 • Adviseren Directeur GSSS ingeval van ernstige twijfels bij een verzoek tot toelating GSSS;
 • Adviseren afdelingshoofd en/of Directeur GSSS in geval van ernstige twijfels dan wel voornemens om negatief te besluiten bij een verzoek tot vervolg van het promotietraject op basis van een ‘Go/ No Go’-paper.

De samenstelling van de RAB is op dit moment als volgt:  

 • Maurice Crul (voorzitter)
 • Wouter van Atteveldt
 • Dimitris Dalakoglou
 • Marijn Hoijtink
 • Eva-Maria Merz
 • Rob Kloppenburg (secretaris)

Ethische Commissie (EC)

De EC van FSW adviseert zowel individuele onderzoekers als de gehele faculteit over ethische aspecten van onderzoek. De EC is formeel door de faculteit ingesteld en bestaat uit leden die de diverse onderzoekstradities van de faculteit vertegenwoordigen. De ambtelijke ondersteuning van de Ethische Commissie wordt verzorgd door het Onderzoeksbureau.

Meer info: zie Webpagina Ethische Commissie

De samenstelling van de EC is op dit moment als volgt:

Werkgroep vrouwelijk talent

De WVT in de FSW is opgericht om vrouwelijk talent in de faculteit te stimuleren tot het doen van hoogwaardig onderzoek en haar carrièrekansen op de wetenschappelijke ladder te versterken. Als jong vrouwelijk talent eenmaal een succes behaalt, direct na hun afstuderen en aan begin van hun loopbaan, dan vergroot dat hun latere kansen op doorstroming naar topposities.

Meer info: zie Webpagina WVT

De samenstelling van de WVT is op dit moment als volgt:  

 • Bianca Beersma (voorzitter)
 • Elly Konijn
 • Eva-Maria Merz
 • Romy van der Lee
 • Marieke Slootman
 • Özlem Terzi
 • Nadia Bij de Vaate (secretaris)

Onderwijs commissies

Examencommissie

Er is één examencommissie voor de faculteit FSW. Deze centrale examencommissie bestaat uit tien personen: één vertegenwoordiger per (combinatie van) opleiding(en) én een extern lid:

 • Bestuurskunde: Dr. A.J.G.M. (André) van Montfort, voorzitter (ook lid kerncommissie)
 • Bestuurs- en Organisatiewetenschap: Dr. E.P. (Ed) Sleebos
 • Beleid, communicatie en organisatie: Dr. Y.T.A. (Yvette) Taminiau(ook lid kerncommissie)
 • Communicatiewetenschap (BSc en MSc): Dr. G.M. (Guido) van Koningsbruggen (ook lid kerncommissie)
 • Culture, Organization and Management: Dr. H. (Harry) Wels
 • Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie en Social and Cultural Anthropology: Prof. dr. P. (Pál) Nyiri
 • Politicologie en Political Science: Dr. A.P.M. (André) Krouwel
 • Sociologie (BSc en MSc): Prof. dr. S. (Sawitri) Saharso
 • Research Master Societal Resilience: Dr. F.K. (Kees) Boersma
 • Extern lid: Drs. G.C. (Christoffel) Reumer (toetsdeskundige, Dienst SOZ/OKP)
 • Extern lid: dr. A.J.K. (Auke) Pols (secretaris Examencommissie Social Sciences, Universiteit Wageningen)

Het ambtelijk secretariaat van de examencommissie bestaat uit:

 • mw. drs. J.N. (Jeannette) Wouters
 • mw. R.J.A. (Roxana) Joordens
 • Dhr. J.J. (Jeroen) Heimeriks