Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Docentprofessionalisering

Laatst gewijzigd op 10 november 2021
Het CvB heeft het Raamwerk Onderwijsprestaties op 19 mei 2015 formeel vastgesteld.

Raamwerk Onderwijsprestaties

Het CvB heeft het Raamwerk Onderwijsprestaties op 19 mei 2015 formeel vastgesteld. De OR sprak haar waardering uit voor het feit dat het Raamwerk is ontwikkeld en dat het als instrument voor het HRM beleid gaat dienen. De VU loopt met het vaststellen van dit instrument voorop in het beter in balans brengen van onderwijs en onderzoek in een wetenschappelijke loopbaan. Dat blijkt onder meer uit de belangstelling die zusterinstellingen en de VSNU al voor het Raamwerk hebben getoond. Een van de ambities van het Instellingsplan 2015 - 2020 luidt: “Onze docenten zijn betrokken en inspirerend”.

De in het Instellingsplan genoemde aanpak om die ambitie te realiseren is:
· We zetten onze docenten in hun kracht, waarbij we faciliteren dat ze goed geschoold zijn en blijven gedurende hun onderwijscarrière.
· We beoordelen onderwijs en onderzoek gelijkwaardig.

Dit beleid bouwt voort op de Onderwijsagenda waarin wordt gesteld dat: “De kwaliteit van onderwijs in sterke mate wordt bepaald door de kwaliteit van docenten. Goed onderwijs vraagt inspirerende en professionele docenten”. De bijbehorende beoogde doelen van de Onderwijsagenda zijn:
· Een toename van het aantal didactisch geschoolde docenten.
· Meer zichtbare waardering voor onderwijsprestaties, onderwijstaken worden evenwichtig over de totale staf verdeeld.

Het doel van het raamwerk is drieledig:
1) Het vergroten van de erkenning en zichtbaarheid van onderwijs en onderwijsprestaties in een wetenschappelijke loopbaan.
2) Het ondersteunen van de professionele onderwijsontwikkeling van wetenschappers.
3) Het versterken van het loopbaanperspectief voor mensen die hun loopbaan richten op het waarborgen van de kwaliteit van onderwijs, het vernieuwen van onderwijs en het oplossen van knelpunten binnen het onderwijs.
Het CvB zal met elke faculteit bespreken hoe het Raamwerk in het facultaire HRM beleid wordt toegepast en vraagt faculteiten het te gebruiken bij het opstellen van hun opleidingsplan.

Raamwerk Onderwijsprestaties (2015, introductie 2017)
Schema onderwijs- en onderzoeksaccenten per functieniveau (2015)

Richtlijn Onderwijskwalificaties vastgesteld

De richtlijn Onderwijs kwalificaties BKO, SKO en de Leergang Onderwijskundig leiderschap (LOL) is vastgesteld.  In deze richtlijn zijn de geldende regels en verplichtingen rond deze kwalificaties/leergang nader uitgewerkt. Uitgangspunt voor de richtlijn is dat docenten gekwalificeerd zijn voor het goed uitvoeren van taken, activiteiten en rollen die zij op het gebied van onderwijs vervullen. De richtlijn Onderwijs kwalificaties volgt inhoudelijk de beschreven relaties tussen het docentniveau, loopbaanfase en de bijbehorende onderwijskwalificaties zoals die in het Raamwerk Onderwijsprestaties VU zijn beschreven. Vanaf de landelijke erkenning en vaststelling van de basis kwalificatie onderwijs (BKO) in 2008 kent de VU al een BKO richtlijn. Deze richtlijn komt met de nieuwe richtlijn Onderwijs kwalificaties te vervallen.


Meer informatie: 
Richtlijn Onderwijskwalificaties: BKO, SKO en LOL