Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Laatst gewijzigd op 5 oktober 2023
KnowVU bestaat uit VU-docenten met een hart voor onderwijs, afkomstig uit alle faculteiten. De leden komen bij elkaar om, gevraagd en ongevraagd, het docentperspectief te delen op belangrijke onderwijsontwikkelingen.

De stem van de docent

De Vrije Universiteit Amsterdam is constant in beweging. Vele mensen zijn dagelijks bezig om de VU draaiende te houden en verder te brengen. Dat betekent dat er ook veel nieuwe besluiten worden genomen. Besluiten die ook docenten aangaan. Maar bij het nemen van die besluiten worden docenten niet altijd betrokken. Het gevolg is dat er niet altijd de beste beslissingen worden genomen of dat deze beslissingen niet goed gecommuniceerd worden en daardoor verkeerd vallen. Daar wil KnowVU verandering in brengen. Gevraagd en ongevraagd geeft KnowVU advies over besluiten die genomen worden op de VU die docenten aangaan. Met als doel dat het docentperspectief niet langer overgeslagen zal worden.  

Verbinden van docenten met ‘centraal’ en met elkaar 

De KnowVU-leden zitten met hun wortels verankerd in hun opleidingen en faculteiten. Ze hebben ieder een groot netwerk van mededocenten. Door dit nauwe, informele contact dat KnowVU heeft met haar mededocenten is KnowVU uitstekend in staat om individuele docenten te bereiken en omgekeerd, de stem van deze docenten te laten doorklinken op centraal niveau. Daarbij is de uitwisseling tussen de KnowVU-leden zelf ook altijd waardevol gebleken. Verbinden is dan ook één van de hoofdrollen van KnowVU.

Positie van de docent

Een heel belangrijk punt op de agenda van KnowVU is de positie van de docent. Erkennen en Waarderen, waar het onderwijs betreft, vergt dat universiteiten hun taak als onderwijsinstelling serieus nemen. Daarvoor is het niet voldoende om in beleidsnotities en op websites te noemen dat onderwijs belangrijk is. Het moet vanuit al onze vezels uitgestraald worden dat onderwijs ons aan het hart gaat, en dat het vanzelfsprekend is dat onderwijs een kerntaak is van universiteiten. KnowVU zet zich in om hier verandering in te brengen. Door bijvoorbeeld adviezen te geven over de invulling van onderwijsprofielen, zodat groeien op het gebied van onderwijs net zoveel gewaardeerd wordt als groeien in onderzoek. 

Samenstelling KnowVU Denktank

Publicatie KnowVU

Al jarenlang wordt op de VU gesproken over de onderwijstaken van academisch docenten en het invoeren van onderwijsprofielen. Discussies hierover laaien steeds weer op, maar ze leiden uiteindelijk tot niets. Hoe kan dit? KnowVU is van mening dat een belangrijke reden hiervoor ligt bij een aantal mythes rondom het academisch docentschap. Deze mythes worden steeds weer aangehaald als argument tegen het versterken van de positie van het onderwijs op de universiteit. Hierdoor gaat ons onderwijs er minder op vooruit dan zou kunnen en erkenning en waardering van onderwijstaken wordt tegengegaan. Het is hoog tijd dat deze mythes worden ontkracht. In dit manifest haalt KnowVU vijf veelgenoemde mythes aan. We beargumenteren waarom deze niet kloppen, met als doel dat we weer verder kunnen met het gesprek over de positie van onderwijs op de universiteit en de erkenning en waardering van onderwijs de wind in de zeilen krijgt.

Lees: Vijf mythes ontkracht rond onderwijs op de universiteit

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Charlotte Meijer