Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.
Laatst gewijzigd op 13 oktober 2022
KnowVU – Kennisnetwerk Onderwijs VU – heeft sinds 2015 als onderwijsnetwerk en docentencommunity een belangrijke bijdrage geleverd aan kennisdeling over onderwijs en aan onderwijsinnovatie binnen de VU.

De rol van KnowVU is met de oprichting van het VU Network for Teaching & Learning (NT&L), waar KnowVU onderdeel van is geworden, deels verschoven. De kennisdeling die KnowVU voorheen verzorgde via bijvoorbeeld bijeenkomsten en onderwijsseminars, wordt nu georganiseerd vanuit NT&L. Ook onderwijsinnovatieprojecten van docenten worden nu ondersteund door NT&L.

De rol van KnowVU als onderwijsdenktank binnen NT&L kent met ingang van 2021 de volgende twee hoofdfuncties. 

Verbinden van docenten met ‘centraal’ en met elkaar 

Verbinden was voorheen al een belangrijke rol van KnowVU en wordt vanuit NT&L voortgezet: het blijvend in contact staan met de ‘docent in de collegezaal’. Het informele netwerk dat KnowVU heeft opgebouwd is, via de KnowVU ambassadeurs, uitstekend in staat om individuele docenten binnen de faculteiten te bereiken en, omgekeerd, de stem van deze docenten te laten doorklinken op centraal niveau. Daarbij is de uitwisseling tussen de KnowVU ambassadeurs zelf ook altijd waardevol gebleken.  

Denktank van NT&L

KnowVU, bestaande uit onderstaande facultaire KnowVU ambassadeurs, is een denktank die op gezette momenten tegen het licht houdt hoe activiteiten van NT&L zich verhouden tot de (geconcretiseerde) onderwijsvisie en tot de actuele onderwijspraktijk.  

KnowVU dient bijvoorbeeld als klankbord voor het VU-brede onderwijsproject Activerend Blended Onderwijs en kan om advies worden gevraagd door de werkgroep Toekomstbestendige Onderwijsvormen. KnowVU kan tevens als klankbord worden gevraagd om namens de docenten binnen de vertegenwoordigde faculteiten te reflecteren op lopende onderwijszaken of op onderwijsvernieuwingen. 

KnowVU agendeert ook op eigen initiatief onderwerpen. Een recent voorbeeld hiervan is de didactische meerwaarde van hybride onderwijs.

Iedereen is lid van de VU Onderwijscommunity

Wat KnowVU voorheen wel was maar sinds 2021 niet meer is, is een netwerk waar je ‘lid’ van kunt worden door je in te schrijven. In feite is iedereen die zich binnen de VU inzet voor het onderwijs al automatisch onderdeel van de VU onderwijscommunity.

De activiteiten van NT&L zijn te volgen via de VU-brede communicatiekanalen, via de Canvaspagina Online Education en via LinkedIn.

Samenstelling KnowVU Denktank

Publicatie KnowVU denktank

In juni 2021 heeft de KnowVU denktank uit eigen beweging advies uitgebracht aan het Overleg Portefeuillehouder Onderwijs (OPO) m.b.t. hybride onderwijs aan de VU. Dit advies is opgesteld in samenwerking met masterstudenten Onderwijs en Innovatie, wat maakt dat het een notitie is vanuit zowel docenten als studenten. Het OPO heeft in september 2021 laten weten zich goed te kunnen vinden in de inhoud van het stuk en het advies is doorgezet naar het College van Bestuur.

Lees: Hybride onderwijs aan de VU: een tussenoplossing maar geen permanent alternatief

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Charlotte Meijer