Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Persoonsgegevens van medewerkers verwerken

Laatst gewijzigd op 13 juli 2023
De Vrije Universiteit verwerkt als werkgever persoonsgegevens van medewerkers.

Bij indiensttreding verstrekken medewerkers verschillende gegevens, zoals naam, leeftijd en woonplaats. Ook tijdens hun loopbaan bij de VU verwerkt de VU gegevens, zoals met betrekking tot de aanstelling en de te volgen opleidingen en werkervaring. Deze persoonsgegevens worden onder meer opgeslagen in systemen. De VU hecht er waarde aan dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de persoonsgegevens van haar medewerkers. Naleving van wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en privacy is voor de VU van groot belang.

Informatie

Reglement verwerking persoonsgegevens medewerkers Vrije Universiteit Amsterdam

Vragen

Je kunt met vragen over het verwerken van persoonsgegevens van medewerkers terecht bij de HR-adviseur van je faculteit of dienst.

Misschien ben je hier ook naar op zoek?