Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Hora Finita: handleidingen en veelgestelde vragen

Laatst gewijzigd op 19 september 2022
Bekijk hier de handleidingen en veelgestelde vragen over Hora Finita en de contactpersonen die Hora Finita ondersteunen vanuit een faculteit, Graduate School of Onderzoeksinstituut.

De handleidingen zijn enigszins verouderd en worden momenteel herzien. Onze excuses voor de eventuele overlast.

Inloggen

Ga naar horafinita.vu.nl en klik op 'inloggen met VUnetID'.

Heb je geen VU-net ID? Klik dan op 'Inloggen zonder VUnetID'. Je logt dan in met de inlognaam en het wachtwoord dat je is toegestuurd na het promotiebesluit.

Handleidingen

 • Handleiding voor Promovendus
 • Handleiding voor Promotor
 • Handleiding voor Graduate School
 • Handleiding voor Bestuurssecretariaat

NB. De handleidingen zijn tijdelijk niet beschikbaar. Neem contact op met jouw contactpersoon.

Contactpersonen

Alle contactpersonen binnen faculteiten, Graduate Schools of Onderzoeksinstituten

Veelgestelde vragen

 • Het lukt niet om in te loggen

  Dit kan verschillende oorzaken hebben. Meld dit aan de Hora Finita contactpersoon voor jouw faculteit, Graduate School of Onderzoeksinstituut (zie onderaan deze pagina). Geef daarbij je naam en VU-net ID door, en meld het ook als je (nog) geen VU-netID hebt. 

  De contactpersoon kan de vraag eventueel doorzetten.

 • Hoe werkt inloggen met je VUnetID?

  Ga naar horafinita.vu.nl en klik dan op 'inloggen met VUnetID'.

  Als je nog niet bent ingelogd, dan wordt je gevraagd om dit te doen met je VUnetID en wachtwoord.

  Daarna wordt er eenmalig gevraagd of je via SurfConext wilt inloggen. Kies 'Yes' en Hora Finita controleert of je een gebruiker bent. Indien dit zo is, dan log je automatisch in. Zo niet, dan krijg je geen toegang.

 • Mijn persoonsgegevens in Hora Finita kloppen niet

  De persoonsgegevens in Hora Finita komen voor een groot deel uit het VU-personeelssysteem eHRM. Als je de  verkeerde gegevens ziet in Hora Finita en deze velden zijn ‘grijs’, dan betekent dit dat de gegevens niet in Hora Finita kunnen worden aangepast. In dat geval zul je de gegevens in eHRM moeten aanpassen via het Serviceportal. Ga daarvoor naar Mijn gegevens inzien en wijzigen.

 • Ik heb een document nodig om te bewijzen dat ik promovendus ben.

  Na een succesvolle registratie en toelating van een kandidaat in Hora Finita krijgt deze daarover bericht. Dit geldt als bewijs.

 • Waar kan ik mijn masterdiploma op echtheid laten controleren?

  Nederlandse Masterdiploma's kunnen door de universiteit worden gecontroleerd.

  Buitenlandse diploma's worden door Bureau Pedel gecontroleerd en de kopie voor het archief wordt ook daar gewaarmerkt.

 • Hoe kan ik mijn masterdiploma laten waarmerken?

  Een masterdiploma uit het buitenland kan door Bureau Pedel op echtheid worden gecontroleerd, waarna een kopie wordt gewaarmerkt.

  Waarmerken van diploma's (kopieën) kan ook worden gedaan door een ambassade, een andere bevoegde instantie of door een notaris.

 • Hoe beoordeel je dat een promovendus zonder masterdiploma wel de vereiste kennis heeft?

  De beoordeling van het kennisniveau van een kandidaat-promovendus ligt bij de faculteit, met de decaan als eindverantwoordelijke.

  Als er een extra document - zoals een CV of een brief van de promotor - bij de registratie moet worden toegevoegd, dan doe je dat in Hora Finita.

 • Wat te doen bij 3 promotoren of copromotoren?

  Het is mogelijk om af te wijken van de 'standaard'. Je kunt drie promotoren en/of copromotoren registreren in Hora Finita. De decaan moet hier uiteindelijk toestemming voor geven.

 • Hoe lopen zaken bij double en joint degrees?

  Het vastleggen van een variant van een joint/double degree kan al tijdens de registratie, samen met een aantal basisgegevens. Als er al een overeenkomst is, kan deze worden bijgevoegd. Komt een dergelijke overeenkomst later, dan kan de Hora Finita contactpersoon van de faculteit of Graduate School deze toevoegen aan het dossier.

  Vooralsnog dient een papieren versie bewaard te worden.

 • Worden opleidingscertificaten gearchiveerd in hora finita?

  De losse cursussen worden geregistreerd en geaccordeerd in Hora Finita. Daarmee wordt het aantal behaalde EC's vastgelegd.

  Een certificaat kun je toevoegen aan het dossier als je dat wilt.

 • Wat gebeurt er bij een negatief oordeel door een of meerdere leden van de promotiecommissie?

  Hora Finita volgt het promotiereglement. Dat betekent dat alle individuele reacties, dus ook afkeuringen, inzichtelijk zijn voor de voorzitter van de promotiecommissie. De voorzitter kan eventueel contact opnemen met het commissielid voor verdere toelichting.

  De voorzitter geeft uiteindelijk het 'eindoordeel' dat vervolgens naar de decaan gaat voor accordering. De individuele beoordelingen zijn inzichtelijk voor de decaan. Hij maakt dus de echte eindbeslissing om een promovendus toe te laten tot de verdediging.