Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Hora Finita: Handleidingen en contact

Laatst gewijzigd op 29 juni 2021
Op deze pagina kunt u handleidingen, veelgestelde vragen en contactpersonen vinden die Hora Finita ondersteunen vanuit een faculteit, Graduate School of Onderzoeksinstituut.

De handleidingen zijn inmiddels enigszins verouderd en worden momenteel herzien. Onze excuses voor de eventuele overlast.

INLOGGEN

Ga naar horafinita.vu.nl en klik dan op 'inloggen met VUnetID'.

Indien je geen VU-net ID hebt klik je op 'Inloggen zonder VUnetID'. Je logt dan in met de inlognaam en het wachtwoord dat je is toegestuurd na het promotiebesluit.

HANDLEIDINGEN

CONTACTPERSONEN

Alle contactpersonen binnen faculteiten, Graduate Schools of Onderzoeksinstituten

F.A.Q.

 • HET LUKT NIET OM IN TE LOGGEN

  Dit kan verschillende oorzaken hebben. Meld dit aan de Hora Finita contactpersoon voor uw faculteit, Graduate School of Onderzoeksinstituut (zie onderaan deze pagina). Geef daarbij naam en VU-net ID door, en meld ook als u (nog) geen VU-netID heeft.

  De contactpersoon kan de vraag eventueel doorzetten.

 • HOE WERKT INLOGGEN MET VU-NET ID PRECIES?

  Ga naar horafinita.vu.nl en klik dan op 'inloggen met VUnetID'.

  Als u nog niet bent ingelogd op VUnet, dan wordt u gevraagd om dit te doen met uw VU-net ID en wachtwoord.

  Daarna zal er eenmalig gevraagd worden of u via SurfConext wilt inloggen. Kies 'Yes' en Hora Finita controleert of je een gebruiker bent. Indien dit zo is, dan logt u automatisch in. Zo niet, dan krijgt u geen toegang.

 • MIJN PERSOONSGEGEVENS IN HORA FINITA KLOPPEN NIET

  De persoonsgegevens die in Hora Finita staan komen voor een groot deel uit het VU personeelssysteem eHRM. Als gebruikers verkeerde gegevens zien staan in Hora Finita en deze velden zijn ‘grijs’, betekent dit dat de gegevens niet zijn aan te passen in Hora Finita.

  Om de juiste gegevens in Hora Finita te krijgen, zult u de gegevens in eHRM via VUnet moeten aanpassen via het serviceplein – personeelszaken – mijn gegevens wijzigen.

 • IK HEB EEN DOCUMENT NODIG OM TE BEWIJZEN DAT IK PROMOVENDUS BEN.

  Na een succesvolle registratie en toelating van een kandidaat in Hora Finita krijgt deze een bericht hierover. Dit geldt als bewijs.

 • WAAR KAN IK MIJN MASTERDIPLOMA OP ECHTHEID LATEN CONTROLEREN?

  Nederlandse Masterdiploma's kunnen door de Universiteit worden gecontroleerd.

  Buitenlandse diploma's worden door Bureau Pedel gecontroleerd en de kopie voor het archief wordt ook daar gewaarmerkt.

 • HOE WORDT EEN MASTERDIPLOMA GEWAARMERKT?

  Een Masterdiploma uit het buitenland kan door Bureau Pedel op echtheid worden gecontroleerd waarna een kopie wordt gewaarmerkt.

  Waarmerken van diploma's (kopieen) kan ook worden gedaan door een ambassade, een andere bevoegde instantie of door een notaris.

 • HOE BEOORDEEL JE DAT EEN PROMOVENDUS ZONDER MASTERDIPLOMA WEL DE VEREISTE KENNIS HEEFT?

  De beoordeling van het kennisniveau van een kandidaat promovendus ligt bij de faculteit, met de decaan als eindverantwoordelijke.

  Als er een extra document, zoals een CV of een brief van de promotor, bij de registratie moet worden toegevoegd, dan kan dat in Hora Finita.

 • WAT TE DOEN BIJ 3 PROMOTOREN OF COPROMOTOREN?

  Het is mogelijk om af te wijken van de 'standaard'. Dus drie promotoren en/of copromotoren zijn te registreren in Hora Finita. De decaan moet hier uiteindelijk toestemming voor geven.

 • HOE LOPEN ZAKEN BIJ DOUBLE EN JOINT DEGREES?

  Het vastleggen van een variant van een joint/double degree kan al tijdens de registratie, samen met een aantal basisgegevens. Als er al een overeenkomst is, kan deze worden bijgevoegd. Komt een dergelijke overeenkomst later, dan kan de Hora Finita contactpersoon van de faculteit of Graduate School deze toevoegen aan het dossier.

  Vooralsnog dient een papieren versie bewaard te worden.

 • WORDEN OPLEIDINGSCERTIFICATEN GEARCHIVEERD IN HORA FINITA?

  De losse cursussen worden geregistreerd en geaccordeerd in Hora Finita. Daarmee wordt het aantal behaalde EC's vastgelegd.

  Een certificaat kun je toevoegen aan het dossier als je dat wilt.

 • WAT GEBEURT ER BIJ EEN NEGATIEF OORDEEL DOOR EEN OF MEERDERE LEDEN VAN DE PROMOTIECOMMISSIE?

  Hora Finita volgt het promotiereglement. Dat betekent dat alle individuele reacties, dus ook afkeuringen, inzichtelijk zijn voor de voorzitter van de promotiecommissie. De voorzitter kan eventueel contact opnemen met het commissielid voor verdere toelichting.

  De voorzitter geeft uiteindelijk het 'eindoordeel' dat vervolgens naar de decaan gaat voor accordering. De individuele beoordelingen zijn inzichtelijk voor de decaan. Hij maakt dus de echte eindbeslissing om een promovendus toe te laten tot de verdediging.