Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Wij steunen: A Better World @VU

Dat de VU hoog scoort op duurzaamheid is geen geheim. Science for Sustainability is dan ook één van de profielthema’s van de universiteit. Dat er meer gebeurt dan we al weten bewijst het project A Better World @VU. We spreken hierover met Ivar Maas, verantwoordelijk voor de implementatie van de duurzaamheidsstrategie van de VU.

Wat is A Better World @VU?
Ivar Maas: “Met dit project willen we initiatieven van studenten en medewerkers die met duurzaamheid te maken hebben zichtbaar maken met een digitale tentoonstelling. Er hebben zich 33 projecten aangemeld, waarvan er 17 worden geselecteerd voor de tentoonstelling. Dat getal komt van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties.
Op 8 oktober is de dag van de duurzaamheid in het hoger onderwijs. Dan maken we de geselecteerde projecten bekend.”

17 SDG’s, 17 projecten: werkt het zo eenvoudig?
(lacht) “Ja, dat klinkt wel goed toch? Maar zo simpel is het niet. Meerdere projecten beslaan meer dan één ontwikkelingsdoel. Er is dus overlap. En helaas missen we toch ook nog een SDG: een project dat zich ook bezighoudt met schoon water en sanitair, SDG nummer 6.
Verder was het moeilijk kiezen. Alle inzendingen blonken uit in kwaliteit, ook degenen die niet verkozen zijn. Eén van de criteria is of het initiatief geschikt is om breder te communiceren. Dus met een videoclip, foto’s, website of podcast.”

Wat valt je op aan de projecten?
“Ten eerste: ik heb veel initiatieven niet eerder gezien, terwijl ik toch goed in het duurzaamheidsnetwerk van de VU zit. Het is echt een hele leuke mix van medewerkers en studenten en ook van soorten projecten. Van start-up tot scriptie, wetenschappelijk onderzoek of andere soorten initiatieven en projecten.
We zijn op de VU niet zo goed in het laten zien van wat voor geweldige dingen we doen, terwijl we bijvoorbeeld al twee jaar enorm hoog in de Times Higher Education Impact Ranking staan. Toch leeft het beeld dat we hier in excelleren niet overal, dus dat moeten we aanpakken.”

Noem eens twee projecten waar we over gaan horen?
“Een studente heeft een bachelorscriptie geschreven over Urban Mining van telefoons. Uit haar onderzoek komt dat met voldoende informatie meer mensen hun telefoons willen recyclen in plaats van in de kast te laten liggen. Dat zou betekenen dat er niet of veel minder hoeft te worden gedolven in traditionele mijnen met alle sociaal-economische en politieke duurzaamheidsgevolgen.
En dan is er bijvoorbeeld nog een project dat de impact van dooiende permafrost door klimaatverandering in het Arctisch gebied beter in kaart wil brengen. Dat is niet alleen belangrijk voor de lokale bevolking maar ook voor ons, in Nederland. Dooi brengt meer broeikasgas in de lucht, waardoor klimaatverandering voor ons niet meer te negeren valt.
Alle projecten zijn even interessant om te benoemen, maar ik begrijp dat de ruimte beperkt is.”

Lees het hele interview 

Ivar Maas