Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Wetenschap en het Virus

Op 25 juni organiseerde VUvereniging de Quiz-Lezing 'Wetenschap en het Virus'. Wetenschappers van de VU en het Amsterdam UMC vertelden in dit programma over hun onderzoek naar het nieuwe coronavirus.

Het programma werd geopend door Chris Polman, voorzitter van de Raad van Bestuur van het VUmc en bestuurslid van VUvereniging. Hij gaf een korte beschouwing over wat corona voor impact heeft gehad op de medewerkers en processen binnen het ziekenhuis.
Vervolgens kwamen twee projecten uit het Corona Research Fonds in de schijnwerpers: Artificiële Intelligentie (AI) als wapen tegen COVID-19 en onderzoek naar besmettingsrisico’s bij zorgmedewerkers.

Fleuren, arts-assistent en promovendus artificiële intelligentie op de intensive care, vraagt zich aan het begin van de coronacrisis af hoe het verloop van de ziekte is en wat de beste behandelopties zijn. Men kende de ziekte niet, maar er waren inmiddels wel veel medische scans en andere data voorhanden. In samenwerking met tientallen andere ziekenhuizen is hij begonnen om deze data met machine learning te interpreteren om zo tot antwoorden te komen.

Internist-infectioloog Marije Bomers vraagt zich af of zorgmedewerkers die in aanraking komen met coronapatiënten een hoger risico op besmetting lopen dan anderen, en zo ja: welke factoren spelen daarbij een rol? Hiertoe onderzoekt zij drie verschillende groepen ziekenhuismedewerkers met een maandelijkse vragenlijst en bepaling van antistoffen in het bloed.

Heleen Riper, hoogleraar Klinische Psychologie, stond stil bij de mentale gevolgen van de crisis en het bieden van online zorg. Ze vertelde over haar onderzoek naar effectiviteit van psychotherapieën en de implementatie van zorg op afstand, wat ineens een enorme vlucht heeft genomen. Daarbij kwamen ook de vragen en uitdagingen uit het werkveld aan bod. Haar verwachting is dat het GGZ-aanbod in de toekomst niet opeens volledig digitaal is, maar wel meer hybride vormen zal hebben.

Nana de Graaff, hoofddocent Internationale Betrekkingen, sprak tenslotte over globalisering in tijden van corona en erna. De afgelopen maanden hebben getoond waar de zwakke schakels in onze maatschappij zitten die reparatie behoeven. Dat het zonder de staat niet gaat lijkt inmiddels duidelijk.

Het virus en de wetenschap terugkijken

Kijk hier de online bijeenkomst terug