Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Prof. dr. Jeroen J.G. Geurts - Rector Magnificus

Jeroen Geurts (1978) is sinds 15 januari 2022 Rector Magnificus van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Opleiding
Jeroen Geurts studeerde Neurobiologie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) en voerde tijdens zijn opleiding onderzoek uit naar de zenuwaandoening amyotrofe laterale sclerose (ALS). Na zijn studie promoveerde hij op onderzoek naar grijzestofbeschadigingen bij de ziekte multipele sclerose (MS) aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Ook studeerde hij filosofie aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Werkervaring
Naast zijn wetenschappelijke werk zet Geurts zich al lange tijd actief in voor het vertalen van wetenschap naar een breder publiek. Hij schreef diverse boeken over hersenen en hersenonderzoek en publiceerde regelmatig artikelen, opiniestukken en columns in dagbladen en magazines. In 2010 richtte hij, samen met twee collega's, Stichting Brein in Beeld (BiB) op.

Geurts was van 2013 tot 2015 voorzitter van het kennisplatform De Jonge Akademie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Van van 2017 tot 2022 bekleedde hij de functie van bestuursvoorzitter van ZonMw en was hij lid van de raad van bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), met de portefeuilles gezondheidsonderzoek en medische wetenschappen. Bij deze organisaties was hij onder meer betrokken bij de totstandkoming van een verenigd consortium dat nieuwe vormen van Erkennen & Waarderen in de wetenschap promoot. In 2022 werd Jeroen Geurts benoemd tot lid van de Nederlandse Unesco Commissie.

Als Rector Magnificus van de Vrije Universiteit Amsterdam speelt Jeroen Geurts een centrale rol in het bestuur en de vertegenwoordiging van de universiteit, en is hij verantwoordelijk voor het bevorderen van de kwaliteit van het onderwijs, het onderzoek en de valorisatie van kennis. Hij geeft leiding aan de academische gemeenschap en stimuleert een omgeving waarin docenten, onderzoekers en studenten kunnen excelleren in hun vakgebied. Ook bevordert hij interdisciplinair onderzoek en samenwerking met andere universiteiten, onderzoeksinstituten en maatschappelijke organisaties, en draagt hij bij aan het ontwikkelen van een inclusief en divers academisch klimaat, waarin talentvolle individuen gelijke kansen krijgen.

Nevenfuncties

  • Lid Unesco Commissie Nederland
  • Hoogleraar Translationele Neurowetenschappen faculteit Geneeskunde VU
  • Directeur Brein in Beeld

Voor meer informatie, zie Jeroen Geurts - Wikipedia

Contactinformatie
Managementassistenten : 

Ursula Jansen (a.i) 06 50 21 27 46
Nicole van Dijk (020) 5982437/ 06  1557442
E-mail: rectormagnificus@vu.nl 
Linkedin: www.linkedin.com/jeroengeurts