Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Peter van Helden

Peter van Helden (1952) Emeritus predikant PKN ‘s-Hertogenbosch

Van 1971 - 1978 studeerde ik aan de VU, eerste lichting van de De Boelelaan. Theologie. Ik deed een doctoraal Oude Testament en mijn scriptie ging over de Vreemdeling (GER) in het Oude Testament, een nog altijd actueel onderwerp, waar ik menigmaal profijt van heb gehad. Nu ik met emeritaat ben, is er weer tijd voor studie en de oerbelangstelling voor het bredere universitaire leven en gebeuren. Daarom ben ik ook al heel lang lid van de VUvereniging.

Peter van Helden, Ledenraad VUvereniging