Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

KiM (Netherlands Institute for Transport Policy Analysis)

Afgestudeerden van de master Spatial, Transport, and Environmental Economics zijn goed in kwantitatieve onderzoeksmethoden en zien de samenhang tussen vraagstukken op gebied van mobiliteit, economie, ruimte, klimaat en energie.

Arjen ’t Hoen (plaatsvervangend directeur van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM), studeerde econometrie aan de VU): 

“Het KiM is onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en levert kennis voor het mobiliteitsbeleid van het ministerie. We verrichten eigen onderzoek en verzamelen elders ontwikkelde kennis. We zorgen ervoor dat het ministerie beleid kan ontwikkelen met een stevig kennisfundament. Dat doen we door het analyseren en verklaren van ontwikkelingen, het opstellen van verkenningen en scenario’s en het analyseren van de effecten van beleidsinstrumenten.

Bij het KiM werken circa 30 mensen, vooral onderzoekers die in kleine teams onderzoek doen en kennis inbrengen in de beleidsprocessen van het ministerie. De onderzoekers hebben verschillende achtergronden, waaronder economie, geografie en verkeerskunde. De werksfeer is informeel. Bij het KiM is veel ruimte voor eigen initiatief en persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Als afgestudeerde van de master Spatial, Transport and Environmental Economics ben je interessant voor het KiM omdat je doordrongen bent van de samenhang tussen vraagstukken op het gebied van mobiliteit, economie, ruimte, klimaat en energie, je belangstelling hebt onderwerpen die beleidsmatig en politiek in de belangstelling staan en je ervaring hebt opgedaan met kwantitatieve en/of kwalitatieve onderzoeksmethoden.”

Kijk voor meer informatie op www.kimnet.nl.