Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Interview met onderzoeker Kristiaan Kok over het project FIT4FOOD2030

FIT4FOOD2030 (2017-2020) was een groot project dat de Europese Commissie ondersteunde bij het toekomstbestendig maken van Europese voedselsystemen. Onderzoeker Kristiaan Kok was betrokken bij het ontwikkelen van participatieve methodes om diverse betrokken partijen uit de maatschappij actief deel te kunnen laten nemen in onderzoek en innovatie.

Hoe is het FIT4FOOD2030 project ontstaan?
“De urgentie voor een transitie naar duurzame en gezonde voedselsystemen is groot. De bestaande systemen dragen niet alleen bij aan ecologische problemen zoals klimaatverandering, maar ook aan gezondheidsproblemen zoals obesitas en ondervoeding. Met andere woorden: gezondheid, duurzaamheid, en de manier waarop voedselsystemen georganiseerd zijn, van productie tot consumptie, beïnvloeden elkaar. Wij onderzoeken deze onderlinge samenhang én oplossingen voor de problemen van huidige voedselsystemen op een transdisciplinaire manier: samen met burgers, beleidsmakers, bedrijven en maatschappelijke organisaties.”

Op welke manier hebben jullie met dit project de Europese Commissie ondersteund?
“FIT4FOOD2030 werd gecoördineerd door het Athena Instituut aan de Vrije Universiteit Amsterdam, en had 16 partnerorganisaties in Europa. Het project bracht veel verschillende maatschappelijke partijen bij elkaar om samen na te denken over de rol van onderzoek en innovatie binnen hun eigen lokale voedselsysteem. Dat gebeurde zowel in de vorm van co-creatie van nieuwe beleidsinnovaties, als in de vorm van co-creatie van onderwijsmodules met studenten. Nu het project afgerond is ben ik bezig met mijn proefschrift over de manier waarop we transities kunnen sturen en versnellen, bijvoorbeeld door transdisciplinaire experimenten zoals in FIT4FOOD2030.”

Wat fascineert jou aan dit vakgebied?
“In ons vakgebied hebben we een spannende taak: aan de ene kant proberen we complexe systemen te begrijpen, en aan de andere kant proberen we actief bij te dragen aan het versnellen van urgente transities. Daarom is het belangrijk dat we als onderzoekers onze eigen rol en de rol van de wetenschap in de maatschappij kritisch onder de loep nemen: de wetenschap moet en kan actief bijdragen aan het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken.”

Je geeft ook les aan de VU. Bij wat voor cursussen kunnen studenten jou tegenkomen?
"Ik heb de afgelopen jaren veel verschillende vakken gegeven, zowel over duurzaamheid en voedsel, de rol van wetenschappelijke kennis in de maatschappij als over gezondheidszorgsystemen. Afgelopen jaren gaf ik bijvoorbeeld binnen Gezondheid en Leven het vak Management van Innovaties. Ik geef ook les binnen de masteropleidingen Management, Policy Analysis & Entrepreneurship en Global Health."

Kristiaan Kok

“Op een andere manier kijken naar onze rol als wetenschappers in de maatschappij.”