Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Ynske Maj Bakker, Executive (Team) Coach

alumnus Executive Coaching en Executive Team Coaching

"Het is voor mij een weloverwogen keuze geweest om te starten met de opleidingen Executive Coaching en Executive Teamcoaching."

"Na zoveel jaren in het vak, zocht ik in de combinatie van het intuïtieve en wetenschappelijke naar verrijking en verdieping en wilde ik mij graag op inspirerende wijze, samen met gelijkgestemden, ontwikkelen naar een hoger niveau.

Mijns inziens steken de programma’s Executive (Team) Coaching aan de VU kwalitatief met kop en schouders boven andere coach-opleidingen uit door het nadrukkelijk reflecteren op de relatie tussen (team)coach en cliënt of team, de gekozen wetenschappelijke insteek en de zeer praktijkervaren docenten. Yvonne Burger spreekt in deze context over de ‘prakademicus’. Een term die mij erg aanspreekt en het werkgerelateerd leren benadrukt. Ook de interactie met alle betrokken docenten, waarin veel ruimte is voor reflectie en feedback, heb ik als uitnodigend en bijzonder leerzaam ervaren. Zowel ‘good’ als ‘bad’ practices worden gedeeld, hetgeen het geleerde doorleefd en toegankelijk maakt.

In beide programma’s geven verschillende vakmensen vanuit diverse disciplines en stromingen, inspirerende workshops welke aanzetten tot (zelf)reflectie. De route aan de VU heb ik ervaren als een compassievolle reis die mijn eigen kern heeft verstevigd. Deze eigen kern zie ik als een belangrijk instrument in ons vak. Je wordt uitgenodigd om een praktijktheorie te schrijven. Een treffende combinatie van praktijk en theorie, waarin je reflecteert op beweegredenen en aanpak. Ik heb meer inzicht gekregen in mijn profiel, gewonnen aan lef en ben geïnspireerd en uitgedaagd om mijn eigen stijl verder te ontwikkelen in, wat mij betreft, het mooiste vak dat er bestaat.

Tijdens de opleiding word je gespiegeld middels inter- en supervisie, ontvang je feedback op eigen impact, leer je niet alleen van docenten, maar net zo goed ook van elkaar, als deelnemende collega-coaches. Middels deze opleiding heb ik mijzelf gegund om te vertragen en vol in het leerproces te duiken, om daadwerkelijk te kunnen reflecteren, verdiepen en inspiratie te voelen. Inmiddels heb ik beide opleidingen afgerond en hoewel het naast mijn werk en gezin best een uitdaging was, creëerde ik ruimte om de workshops uit te werken en erover te sparren, hetgeen mij telkens weer een ontdekking of nieuw inzicht bracht. Vanuit het bewustzijn dat je in ons vak, je eigen instrument bent en een blik van buiten niet alleen voor onze cliënten en teams een waardevolle aanvulling is, maar ook voor ons als (team)coaches zelf, kan ik vakgenoten deze opleiding met veel plezier en van harte aanbevelen."

Ynske Maj Bakker

"Ik heb meer inzicht gekregen in mijn profiel, gewonnen aan lef en ben geïnspireerd en uitgedaagd om mijn eigen stijl verder te ontwikkelen in, wat mij betreft, het mooiste vak dat er bestaat."