Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Een geschonken Hebreeuwse grammatica

Topstukken uit de VU-collecties

De 'Hebreusche grammatica ofte taal-konst' uit 1627 is een van de pareltjes uit de bibliotheek die het echtpaar Postma-Gosker in 2012 aan de VU schonk. Gedurende veertig jaar verzamelden Ferenc Postma en Margriet Gosker honderden zeldzame boeken. Door hun ongekende passie voor en brede kennis van oude drukken ontstond een unieke bibliotheek, waarin onder meer academisch drukwerk van de Universiteit Franeker een belangrijke plaats inneemt.

Eén van de eerste aankopen
Bij 'De 'Hebreusche grammatica ofte taal-konst' is een 'Ebreusch woord-boek' uit 1628 gebonden. Beide zijn geschreven door Sixtinus Amama. In ‘Wij zoeken niet, wij vinden’  vertelt prof. dr. Ferenc Postma: Dit is zeker één van mijn eerste aankopen geweest. Van deze boekjes zijn in Nederland maar weinig exemplaren bewaard gebleven. Ze zijn niet alleen zeldzaam, maar ook van grote wetenschappelijke waarde. Dit boekje verschaft ons inzicht in zowel het Hebreeuws als de Nederlandse taal van de vroege zeventiende eeuw.’

‘Leer-gierige Nederlanders’
De woordenlijsten bestaan uit drie onderdelen. Eerst zien we het Hebreeuwse woord, daarna volgt de Hebreeuwse uitspraak en tenslotte krijgen we de Nederlandse vertaling. Professor Amama stelde deze eerste Hebreeuwse grammatica in het Nederlands samen ‘tot dienste der leer-gierige Nederlanders’. Dus niet alleen ten dienste van de academici, maar ook voor mensen van buiten de universiteit.

Hommage
De collectie oude drukken – boeken gedrukt voor 1801 – van de VU bestaat voor een groot deel uit bibliotheken van verzamelaars die door schenking of aankoop bij de VU terecht zijn gekomen. Deze Hebreeuwse grammatica krijgt een plaats in de topstukkententoonstelling als een hommage aan al die verzamelaars en schenkers.