Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Direct naar OnStage
Laatst gewijzigd op 30 januari 2024
OnStage is op de VU het systeem ter ondersteuning van het eindwerkproject, zoals een scriptie of stage. OnStage helpt de student, de begeleiders en andere betrokkenen om de voortgang van het project goed te kunnen volgen.

In een oogopslag is duidelijk hoe het gehele proces van het eindwerkproject verloopt: wanneer een onderdeel ingeleverd moet worden, bij wie de vervolgstap ligt, volgens welke criteria beoordeeld wordt en waar de feedback of beoordeling staat. 

Alle faculteiten hebben deelgenomen aan de pilot in het studiejaar 2022-2023, op basis waarvan aanpassingen zijn gemaakt om beter aan te sluiten bij de VU-gebruikers. Vanaf dit studiejaar (2023-2024) wordt OnStage stapsgewijs in gebruik genomen bij opleidingen. 

Als je met OnStage gaat werken voor jouw eindwerkproject, dan word je daarover geïnformeerd door je opleiding.

 • Inloggen in OnStage

  Als student kun je inloggen in OnStage met je VUnetID, via https://vu-onstage.xebic.com of via de OnStage app op het vu.nl-dashboard.

 • Je scriptie of stage afronden

  Iedere student heeft een persoonlijk dossier in OnStage met daarin de stappen rondom jouw eindwerk. Het persoonlijk dossier in OnStage is afgerond als alle partijen alle verplichte processtappen hebben doorlopen in zowel het voortraject als in het begeleidingstraject. Per processtap wordt een icoontje getoond met de status van de activiteit.

 • Handleidingen voor OnStage

  Op verschillende plekken kun je handleidingen vinden over OnStage.

 • Frequently Asked Questions

  • Waarom kan ik niet inloggen?
   • Alle studenten kunnen inloggen in OnStage met hun VUnetID, via https://vu-onstage.xebic.com of via de OnStage app op het vu.nl-dashboard. Als dit niet werkt, neem dan contact op met je docent, coördinator of het coördinatieteam van jouw opleiding.
  • Gebruikt elke opleiding OnStage?
   • Nog niet elke opleiding gebruikt OnStage. De applicatie wordt stapsgewijs bij meer opleidingen gebruikt.
  • Inschrijfperiode gemist?
   • Neem contact op met je docent of coördinator of het coördinatieteam van jouw opleiding.
 • Privacy

  Met OnStage voldoen we als VU aan de wet-en regelgeving op het gebied van privacy en gegevensbeveiliging. OnStage verwerkt persoonsgegevens voor onderwijstrajecten zoals stage- en afstudeerperiodes. De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op de verwerkersovereenkomst welke overeengekomen is met Vrije Universiteit Amsterdam.

Heb je vragen over OnStage?

Neem dan contact op met je scriptiebegeleider of docent.