Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Amsterdam Centre for World Food Studies

Amsterdam Centre for World Food Studies

Het ACWFS is een interdisciplinair instituut aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) dat in samenwerking met maatschappelijke belanghebbenden onderzoek verricht om de voedsel- en voedingszekerheid te vergroten door beleidsmaatregelen en strategieën vast te stellen die economisch, sociaal en ecologisch duurzaam en verantwoord zijn, en die de kwaliteit van het leven verhogen. 

Veel landen en gemeenschappen worstelen met de groeiende vraag naar voedsel en water als gevolg van de klimaatverandering, verstedelijking en conflicten in de wereld. Een van onze fundamentele opvattingen is dat voedsel- en voedingszekerheid deel uitmaakt van een complex systeem van factoren, waaronder economische, agro-ecologische, technologische, gezondheids- en culturele aspecten. Daarom streven wij ernaar zo interdisciplinair mogelijk te zijn, met behoud van transparantie en hanteerbaarheid van aannames, modellen en scenario's.

Kijk voor meer informatie op de Engelse versie van de website.