Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Abraham Kuyper Center (AKC)

Abraham Kuyper Center for Science and the Big Questions

Het Abraham Kuyper Center is onderdeel van de afdeling filosofie van de faculteit geesteswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam. Het is gesticht in 2013. Het centrum is genoemd naar de theoloog, staatsman en oprichter van de Vrije Universiteit Amsterdam, Abraham Kuyper, die een grote interesse had in diversiteit in bronnen van kennis en oog had voor de mogelijkheden en de grenzen van de wetenschap.

Missie

Het Abraham Kuyper Centrum wil zowel op wetenschappelijk niveau als in het maatschappelijk debat de reflectie op de grote vragen die wetenschappelijk onderzoek oproept stimuleren en faciliteren.

Science and the big questions

Wetenschappelijk onderzoek roept in toenemende mate grote vragen op over de aard van de werkelijkheid en over de mens zelf. Impliceert neuro-wetenschappelijk onderzoek dat bewustzijn en vrije wil een illusie zijn? Maakt biologisch onderzoek naar moraal bij dieren het waarschijnlijk dat onze opvattingen over goed en kwaad niet meer dan een evolutionair voordelige adaptatie zijn? Wijst het feit dat het universum nauwkeurig afgesteld lijkt te zijn op leven richting een God die ons universum ontworpen heeft? Is religie een psychologisch te verklaren wensdroom? Nemen wij onze beslissingen wel op basis van redenen of blijkt uit psychologisch onderzoek dat wij in principe onze handelingen achteraf rationaliseren?

De antwoorden die wetenschappers op deze vragen geven roepen vervolgens weer vragen op over de wetenschap zelf. Levert alleen de wetenschap betrouwbare kennis op? Kan wetenschappelijk onderzoek uiteindelijk alle vragen beantwoorden of zijn er domeinen in de werkelijkheid waar de wetenschap niets over kan zeggen? Wetenschappers zijn het niet eens over de antwoorden die we op al deze vragen moeten geven. Tegelijk is duidelijk dat die antwoorden enorm belangrijk zijn: ze bepalen onze visie op de werkelijkheid, ons zelfbeeld en de manier waarop we onze maatschappij inrichten.

Het Abraham Kuyper Centrum gelooft in de waarde van wetenschap en het belang van deze grote vragen. Het Centrum ziet de universiteit als ultieme plaats om wetenschap en de grote vragen die net genoemd werden aan elkaar te verbinden in onderzoek, onderwijs en academisch debat. In de praktijk komt hier vaak door de werkdruk en de focus van wetenschappers op hun eigen onderzoek weinig van terecht.

Activiteiten

  1. Wetenschappelijk onderzoek naar de relaties tussen wetenschap en de grote vragen.
  2. Activiteiten. Het Centrum organiseert internationale seminars en conferenties voor academici, waarbij gerenommeerde geesteswetenschappers, empirische wetenschappers en professionals met elkaar in gesprek gaan. Tevens organiseert het Centrum in samenwerking met partnerorganisaties publiek toegankelijke evenementen zoals congressen, seminars, cursussen, workshops en publiekslezingen.

De onderzoeksprojecten van het Abraham Kuyper Center worden gefinancierd door de Templeton World Charity Foundation.