Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

VU Pride's Gids voor trans, non-binaire en intersekse studenten en medewerkers 

VU Pride heeft een praktische, praktijkgerichte gids ontwikkeld voor trans-, non-binaire en intersekse studenten en medewerkers, met handige hulpmiddelen en concrete antwoorden op veelgestelde vragen.

Klik hier voor de gids 

Click here for the guide

Diversiteit is een speerpunt van de Vrije Universiteit Amsterdam, die streeft naar 'inclusive excellence' waarbij studenten, docenten, lectoren en medewerkers binnen de VU onderlinge verschillen gebruiken om meer creativiteit en talentontwikkeling te stimuleren. Om dit doel te bereiken is het van vitaal belang om een veilige studie- en werkomgeving voor iedereen te creëren en om proactief informatie te delen. VU Pride heeft daarom vastgesteld dat er behoefte is aan een gids voor trans-, non-binaire en intersekse studenten en medewerkers, en heeft samengewerkt met studenten en medewerkers van verschillende afdelingen en faculteiten om deze gids te ontwikkelen.

De gids bevat informatie over hoe je VU Amsterdam op de hoogte brengt van je naam, geslacht en voornaam; de locatie van gender inclusieve toiletten; informatie en tips over communicatie (bijvoorbeeld hoe je mensen je voornaamwoorden vertelt of wat je moet doen als er een probleem of klacht is); en links naar interne en externe bronnen en ondersteuning. Verschillende delen van de gids kunnen ook relevant zijn voor mensen buiten deze doelgroep. De gids bevat bijvoorbeeld instructies voor het weergeven van je voornaam in verschillende programma's en websites die VU Amsterdam gebruikt (zoals Canvas en Microsoft Teams), en informatie over het wijzigen van je 'voornaam', wat ook relevant zou zijn voor iedereen die om wat voor reden dan ook niet zijn wettelijke voornaam gebruikt (bijvoorbeeld een bijnaam of tweede naam gebruikt). 

Bij de ontwikkeling van de gids is ook duidelijk geworden waar VU Amsterdam nog precies moet werken aan een veilige en inclusieve omgeving voor trans- intersekse- en/of non-binaire studenten en medewerkers. De gids zal dus worden bijgewerkt naarmate deze zaken binnen de universiteit veranderen. We verwelkomen elke input van jou voor deze updates, dus aarzel niet om contact met ons op te nemen met al je gedachten, zorgen, suggesties en feedback voor de gids.

Hoe is de gids tot stand gekomen? 

Dit was een samenwerkingsproces waarbij de belanghebbenden in alle stadia van het proces betrokken waren: 

  1. het vaststellen van de behoefte aan een gids voor trans-, niet-binaire en intersekse-studenten en -personeel 
  2. het creëren van een enquête en het verzamelen van gegevens (zie meer details in de gids) 
  3. samenstellen van de inhoud van de gids met studenten en personeelsleden van de hele universiteit. 

Komt er een update? 

De gids zal met regelmatige tussenpozen worden herzien om de inhoud waar nodig bij te werken op basis van veranderingen in processen of informatie. 

Hoe kan je helpen? 

Deel de gids met je netwerk. We zijn blij met alle feedback. Stuur een e-mail naar pride@vu.nl met je input, zodat we de gids kunnen blijven verbeteren. Bedankt!