Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Romeinensymposium

Het Romeinensymposium is een jaarlijks terugkerende lezingen- en discussiedag over actuele ontwikkelingen op het terrein van de Romeinse archeologie van Nederland en omgeving.

Het doel van het symposium is een platform te bieden voor de uitwisseling van kennis tussen professionals in het werkveld. Het heeft een nadrukkelijk valorisatie-doel en wil professionals die werkzaam zijn bij universiteiten, archeologische bedrijven, erfgoedinstellingen en de overheid met elkaar in gesprek brengen en houden. Het programma is divers en omvat zowel rapportages van recent veldwerk als analyses van materiaal en meer synthetiserende studies. Sinds 2017 wordt het symposium ondersteund door het onderzoeksinstituut CLUE+ en door de nationale onderzoeksschool ARCHON.   

De 28e editie van het symposium zal worden gehouden op 16 december 2022. 

Programma

10.00 – 10.05 Opening

10.05 – 10.30 Silke Lange (Biax Consult), Houtbevoorrading voor infrastructurele projecten van het Romeinse leger: enkele case studies

10.30 – 10.50 Ronald Visser (Saxion), Graven met grafen: transport van Romeins hout onderzocht met netwerkanalyse, archeologie, dendrochronologie en historie

10.50 – 11.05 discussie

11.05 – 11.35 Koffie

11.35 – 11.55 Ivo Vossen (ADC/NMF Erfgoedadvies) / Tamara Vernimmen (ADC), Hout uit Houten. Duurzaam hergebruik van houten dakbedekking in de Romeinse tijd

11.55 – 12.20 Koen Deforce (UGent), Op hete kolen. Houtskoolmeilers als informatie bron voor landgebruik en metaalproductie in de Lage Landen tijdens de Romeinse periode

12.20 – 12.35 discussie

Lunch

13.45 – 14.05 Erik Graafstal (Gemeente Utrecht), Immigranten uit het noorden? Een laat-augusteïsche Landnahme in de regio Utrecht

14.05 – 14.10 discussie

14.10 – 14.40 Eric Norde / Erik Verhelst (RAAP), Het heiligdom van Herwen-Hemeling

14.40 – 14.50 discussie

14.50 – 15.10 Juanita Kiburg (Artefact), Poortvliet Postweg: huisplattegronden uit de Late IJzertijd en de Romeinse tijd op het Zeeuwse eiland Tholen

15.10 – 15.15 discussie

15.15 – 15.45 Thee

15.45 – 16.10 Alain Vanderhoeven (Gemeente Tongeren): Het stratennet van Romeins Tongeren: lay-out, bouwtechnieken, bouwmaterialen

16.10 – 16.35 Harry van Enckevort (Gemeente Nijmegen), Stand van zaken met betrekking tot Ulpia Noviomagus

16.35 – 16.50 discussie

16.50 – 17.00 afsluiting

17.00 – Borrel (voor eigen rekening) 

KLIK HIER om het programma te downloaden (pdf).

Deelname is gratis. Aanmelden kan door een bericht te sturen naar romeinensymposium.fgw@vu.nl voor 12 december om 10 uur 's ochtends, met vermelding van uw naam en de organisatie waaraan u bent verbonden.

Voorgaande edities:

1995; 1996; 1997; 1998; 1999; 2000; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020; 2021