Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Relatie met VU en VUmc

De VUvereniging houdt de VU en het Amsterdam UMC (locatie VUmc) in stand als bijzondere instellingen volgens de wet, waardoor zij beter in staat zijn hun eigen identiteit te bepalen.

Dat betekent dat de leden van hun raden van toezicht niet door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen worden benoemd, maar door de Raden van Toezicht van stichting VU en stichting VUmc, na voorafgaande goedkeuring door de Ledenraad van de VUvereniging. Hierdoor zijn VU en VUmc beter in staat hun eigen identiteit te bepalen en hun eigen keuzes te maken.

Bijdragen aan een betere wereld

Aan VU en VUmc worden studenten niet opgeleid voor het eigen gewin, maar om later een constructieve rol te kunnen spelen in de samenleving en bij te dragen aan een betere wereld.
Bij de VU krijgt emancipatie, als onderdeel van haar identiteit, van oudsher bijzondere aandacht. De VU heeft altijd veel  studenten gehad met ouders die zelf geen academische opleiding hadden - vroeger vooral uit het gereformeerde volksdeel (de "kleine luyden"), tegenwoordig vooral uit migrantenmilieus.

Kennispartner voor het leven

De VU neemt met wetenschappelijk en waardengedreven onderwijs, onderzoek en valorisatie, verantwoordelijkheid voor mens en planeet. Er worden studenten en professionals opgeleid met kennis van zaken en 'A Broader Mind'. Het onderzoek is grensverleggend zowel binnen als tussen disciplines. Studenten en medewerkers van de VU staan als vrije denkers en met aandacht voor diversiteit, zingeving en medemenselijkheid in verbinding met elkaar en de samenleving. (uit: VU instellingsplan)

Menselijke waardigheid

Het VUmc komt voort uit een christelijke traditie en koppelt geloof in persoonlijke, integere en respectvolle behandeling van mensen aan gezonde ambitie en fundamentele nieuwsgierigheid. Menselijke waardigheid en respectvolle behandeling zijn daarin essentieel. De instelling staat voor duurzaamheid en heeft oog voor mens en omgeving en biedt een uitdagend, professioneel en ambitieus werk- en denkklimaat waarin plezier, respect, integriteit en dienstbaarheid voorop staan.

Ontwikkeling identiteit en profiel

Het bijzondere karakter van de instellingen is niet in beton gegoten. Geen dogma of leer, maar een bron die voortdurend in beweging is en waaruit steeds opnieuw geput wordt. De VUvereniging is daarbij voor de instellingen een gesprekspartner; leden van de VUvereniging denken en praten mee over de ontwikkeling van identiteit en profiel van de instellingen.

Maatschappelijk debat 

De VU en het VUmc zijn kennisrijke instellingen die waarde hechten aan een brede verscheidenheid aan invalshoeken. Dit draagt niet alleen bij aan het academisch niveau, maar ook aan het maatschappelijk debat. Hoe verschillend de invalshoeken ook zijn, er wordt gewerkt vanuit een bepaalde maatschappelijke visie. De visie waarin mensen oog hebben voor de ander, respect voor elkaars mening, denken, handelen, uiterlijkheden en geloof.

Besturen in verbondenheid

VU en VUmc organiseren samen met de VUvereniging publieksprogramma’s over (actuele) thema’s als onderwijs, onderzoek, zorg, levensbeschouwing en maatschappij. De relatie tussen de VUvereniging en de beide instellingen krijgt niet alleen vorm door het benoemingsrecht van leden van de raden van toezicht. Ook hebben de voorzitters van de beide instellingsbesturen zitting in het Bestuur van de VUvereniging en stellen de instellingen in overleg met de VUvereniging meerjarenplannen op waarin wordt vastgelegd op welke wijze zij vormgeven aan hun identiteit en hun maatschappelijke binding.