Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Opening Academisch Jaar

Het nieuwe collegejaar gaat maandag 2 september van start met de Opening Academisch Jaar. Het thema dit jaar is 'Kracht van hoop'.

Juist in deze uitdagende tijden, waarin onzekerheid vaak groot is, is hoop essentieel. Hoop is een verlangen naar verbetering, waarvoor we bereid zijn in actie te komen. Het zorgt ervoor dat mensen moedig doorgaan, het versterkt onze onderlinge banden en inspireert ons om aan een positieve toekomst te bouwen. De Opening Academisch Jaar 2024/2025 lanceert hoop als thema van dit collegejaar. 

Collegevoorzitter Margrethe Jonkman verwelkomt de aanwezigen en schetst de context van het evenement. Hierbij geeft zij voorbeelden van inspirerende VU-projecten op het gebied van onderwijs, onderzoek en valorisatie.

Keynote door Eric van der Burg

Samen met Eric van der Burg, oud-staatssecretaris van Asiel en Migratie en sinds kort VVD-kamerlid, kijken we naar voorbeelden van hoop. 

Interviews met wetenschappers

Na de keynote gaat moderator Anne de la Croix in gesprek met Jan Jorrit Hasselaar, Bas Teusink en Eveline Tiekink.

Jan Jorrit Hasselaar: hoop in relatie tot onzekerheid
In zijn onderzoek legt econoom-theoloog Jan Jorrit Hasselaar nadruk op de houding, en niet alleen op de actie, waarmee complexe vraagstukken rondom infrastructuur aangepakt worden. Hij wijst op de gevaren van optimisme en pessimisme met potentiële polarisatie en verlamming tot gevolg. Hasselaar brengt hoop en radicale onzekerheid op interdisciplinaire wijze bij elkaar, in interactie met maatschappelijke partners. 

AIMSS: vertaalslag van wetenschap naar maatschappij
AIMSS zet zich in om het leven en het milieu positief te beïnvloeden door het versnellen van doorbraken in moleculaire wetenschap. De wetenschappers bij AIMSS streven ernaar om de vertaalslag te maken van wetenschappelijke kennis naar de maatschappij, met praktische toepassingen die brede impact hebben.

Bas Teusink, directeur van AIMSS, en Eveline Tiekink, AIMSS PhD counsil-lid en promovenda bij theoretische chemie, laten zien hoe zij dit realiseren. Zo vertellen zij over innovatieve initiatieven zoals het organiseren van hackathons, die een nieuwe generatie denkers samenbrengen om oplossingen te vinden voor complexe uitdagingen. 

Voordracht door Désanne van Brederode

Désanne van Brederode is de Vrije Schrijver voor het academisch jaar 2024/2025. Zij houdt een voordracht in de vorm van column.

Na afloop heffen we samen het glas op een mooi academisch jaar. Het belooft een inspirerende middag te worden vol lichtpuntjes.

Programma

15.00 - 15.30 uur - Inloop
15.30 - 15.45 uur - Opening door Margrethe Jonkman
15.45 - 16.05 uur - Keynote door Eric van der Burg
16.05 - 16.10 uur - Intermezzo
16.10 - 16.30 uur - Interviews met Bas Teusink, Eveline Tiekink en Jan Jorrit Hasselaar
16.30 - 16.40 uur - Voordracht door Désanne van Brederode
16.40 - 16.45 uur - Afsluiting
16.45 - 17.30 uur - Borrel

Voertaal: NederlandsOver de gastsprekers

Eric van der Burg
Politicus en VVD-kamerlid. Hij begon zijn politieke carrière in de gemeenteraad van Amsterdam, waar hij van 1998 tot 2018 diende. Van 2010 tot 2018 was hij wethouder in Amsterdam, verantwoordelijk voor onder andere zorg, welzijn en sport. Van 2021 tot 2024 was hij staatssecretaris van Justitie en Veiligheid in het kabinet-Rutte IV, met portefeuille asiel en migratie. Van der Burg staat bekend om zijn pragmatische aanpak en betrokkenheid bij sociale en maatschappelijke vraagstukken

Jan Jorrit Hasselaar
Econoom en theoloog aan de Vrije Universiteit Amsterdam, waar hij leiding geeft aan het Amsterdam Centre for Religion & Sustainable Development. Tevens is hij research fellow aan de University of the Western Cape (Zuid-Afrika). Hij benadert de transitie-opgaven vanuit zowel economische als theologische perspectieven. Als ambassadeur van de SIRE-campagne 'Vind je Lichtpuntje en Durf te Hopen' moedigt hij Nederlanders aan om hoop te leren omarmen.

Bas Teusink
Chief Science Officer bij het interdisciplinaire onderzoeksinstituut AIMSS en hoogleraar systeembiologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hier doet hij met zijn team onderzoek naar de ontwerpprincipes van biologische regelsystemen in micro-organismen. Hij combineert theorie, computersimulaties en kwantitatieve experimenten in het Systems Biology Lab om te begrijpen waarom en hoe regelsystemen bijdragen aan de fitheid van organismen.

Eveline Tiekink
Promovenda binnen de theoretische chemie met een passie voor fysische scheikunde. In september 2021 startte ze haar PhD-onderzoek bij de VU. Haar huidige focus ligt op het begrijpen van de reactiviteit in gekatalyseerde organische reacties doormiddel van kwantumchemisch onderzoek. 

Moderator Anne de la Croix
Universitair docent binnen het team Research in Education aan de Faculteit der Geneeskunde van de Vrije Universiteit Amsterdam. Ze doet onderzoek naar onderwijs en interactie, waarbij haar focus ligt op de rol van reflectieve gesprekken in het pad van student naar arts. Als Senior Comenius Fellow leidt zij onderwijsinnovaties waarbij patiënten en hun naasten betrokken worden in het onderwijs voor toekomstig zorgprofessionals.