Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Migratierecht

Het onderzoeksprogramma Migratierecht heeft betrekking op het migratie- en vluchtelingenrecht in Europa, en omvat in toenemende mate niet-Europese en postkoloniale benaderingen van het gebied.

Het onderzoeksprogramma combineert juridisch-positivistisch onderzoek (met name het werk van Hemme Battjes over asiel en het werk van Marcelle Reneman over procesrecht) met interdisciplinair werk dat vaak gebaseerd is op grondige positivistische analyses. 

Benaderingen uit de politieke filosofie en empirische rechtswetenschappen zijn prominent aanwezig, met name in het onderzoek van Isabella Leroy naar het juridische kader van vluchtelingenkampen in Europa en in het werk van Greta Albertari over het Europese antwoord op "2015". 

In de projecten van Betty de Hart ligt de focus op intimiteit en emoties. EUROMIX: Regulating Mixed Intimacies in Europe (ERC Consolidator Grant, 2017-2022) en Love, sex, faith. The politics of emotion in migration law (NWO Open Competition Grant, 2023-2027) zijn beide empirische analyses van juridische fenomenen. 

Betrokkenheid bij politieke filosofie is prominent in het project Human Rights Law, Non-Domination and Spatial Restrictions for Refugees van Lieneke Slingenberg (NWO Veni Grant 2018-2021), in het werk van Katja Swider over staatloosheid, in de monografie Grasping Legal Time van Martijn Stronks (Cambridge University Press 2022), in de monografie The Concealment Controversy van Janna Wessels (Cambridge University Press 2021), en in het project Claim Making as Rights Making van Jordan Dez en Thomas Spijkerboer: Irregular Migrants Reshaping International Human Rights Law (NWO Open Competitie 2019-2024). 

Niet-Europese perspectieven staan centraal in het werk van Younous Arbaoui over het Global Compact on Migration, in het werk van Orçun Ulusoy over Turks migratierecht en in het onderzoek van Thomas Spijkerboer en Orçun Ulusoy in het kader van het ASILE project. 

De voortdurende impact van de koloniale geschiedenis is het onderwerp van het interdisciplinaire onderzoeksproject over de Nederlandse rechtsgeschiedenis van de slavernij van Guno Jones, Nawal Mustafa en Joraline van Engelen. 

In de projecten van Janna Wessels over staatsbelangen in de migratiejurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (NWO Veni Grant 2022-2026 en DFG Grant 2022-2026), alsmede in het werk van Betty de Hart en Thomas Spijkerboer (supra) worden innovatieve methodologische benaderingen (legal discourse analysis; law and emotion; third world approaches to international law) ontwikkeld in de context van het migratierecht. 

Contact

Secretariaat Staats- en Bestuursrecht