Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Klinische Ontwikkelingspsychologie

Bij de sectie Klinische Ontwikkelingspsychologie onderzoeken we de typische en atypische ontwikkeling van kinderen, adolescenten en volwassenen, en brengen we psychologische, sociale en biologische invloeden in kaart die van invloed zijn op deze ontwikkeling.

We willen begrijpen welke factoren bijdragen aan een atypische ontwikkeling en psychopathologie, en welke factoren juist bijdragen aan veerkracht en welbevinden. Voorbeelden van psychopathologie waar we ons binnen deze sectie op richten zijn autisme, psychose, externaliserende gedragsproblemen, verslaving, alsook (subklinische symptomen van) depressie en angst. Onze expertise beslaat onder meer de domeinen schoolprestaties, motivatie, risicogedrag, sociale cognitie, sociaal gedrag en relaties met leeftijdsgenoten.

De onderzoeksmethoden binnen onze sectie wisselen van cross-sectioneel, experimenteel onderzoek en gerandomiseerde-gecontroleerde trials tot longitudinaal, epidemiologisch onderzoek dat meerdere jaren of soms zelfs decennia beslaat. In ons onderzoek gebruiken we zowel psychologische maten (vb., vragenlijsten, neuropsychologische testen, dagboekmetingen, experimenten), maten over de sociale context (vb., school, vrienden, ouders), en biologische maten (vb., EEG, (f)MRI, fysiologische reacties, genetica). Onze studies vinden plaats op verschillende locaties, waaronder het universiteitslab, online, en op school.

Meer informatie over de medewerkers van de sectie Klinische Ontwikkelingspsychologie.

Meer informatie over het onderwijsprogramma.