Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Instellingsplannen en jaarverslagen

De Vrije Universiteit Amsterdam hecht veel waarde aan transparantie van en verantwoording over het bestuur.

Elke vijf jaar formuleert de VU stevige ambities die inspelen op de ontwikkelingen om ons heen op het gebied van onderwijs, onderzoek, valorisatie en bedrijfsvoering. In de jaarverslagen rapporteren wij over onze activiteiten om die ambities te realiseren, en verantwoorden we ons over ons handelen en onze governance.

Instellingsplannen

Jaarverslagen