Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Uitwisselingsprogramma's Faculteit der Bètawetenschappen

Uitwisselingsprogramma's Faculteit der Bètawetenschappen

VU Amsterdam legt een sterke nadruk op projecten die mogelijkheden bieden voor studie- en/of werkervaring in het buitenland, terwijl tegelijkertijd studenten van over de hele wereld in Amsterdam worden verwelkomd. Ons doel is om een multiculturele sfeer te creëren waarin Nederlandse en internationale studenten kunnen groeien en bloeien, zowel academisch als sociaal. Er is een voortdurende toename van het aantal internationale cursussen dat in het Engels aan alle studenten wordt aangeboden.

Wij zijn verheugd dat veel jonge mensen, zowel uitwisselingsstudenten als afgestudeerden, uit verschillende landen ervoor kiezen om hun kennis te verbreden door aan onze universiteit te studeren. Kijk voor meer informatie over uitwisselingsmogelijkheden aan de VU Amsterdam op de volgende pagina:

Uitwisselingsprogramma's

Hier vind je meer informatie over:

  • Cursussen voor uitwisselingsstudenten
  • Aanmelding en inschrijving
  • Huisvesting voor uitwisselingsstudenten
  • Visum/verblijfsvergunning
  • Nuttige informatie met betrekking tot uw verblijf in Amsterdam
  • Hoe kun je contact opnemen met de International Service Desk

Cursussen vooor niet-studenten

Studenten die aan de Faculteit der Bètawetenschappen vakken willen volgen die niet onder een bilaterale uitwisselingsovereenkomst vallen, krijgen de mogelijkheid om dit tegen betaling te doen. 

Toelatingseisen