Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Digitale Strategie 2025

De VU leidt haar studenten op zodat zij actief richting kunnen geven aan de maatschappij van de toekomst. Vanuit de samenleving klinkt een roep om onderwijs dat ons beter leert omgaan met onszelf in een wereld in transitie. Universiteiten hebben als instelling zelf ook te maken met een wereld in transitie en met een veranderende sector. Al deze veranderingen worden grotendeels gestuwd door nieuwe IT-toepassingen.

Doelstelling van de Digitale Strategie is om de VU uit te dagen om de universiteit en de sector te beschouwen door de bril van digitale transformatie. Veel andere sectoren zijn door digitale transformatie aan grote veranderingen onderhevig, waarbij digitale nieuwkomers het de traditionele organisaties zeer moeilijk maken of deze zelfs verdringen. Onderwerpen bij digitale transformatie zijn bijvoorbeeld data als belangrijkste grondstof, onverwachte concurrentie met partijen die uit een andere sector komen, grote nadruk op innovatie en wendbaarheid, nieuwe business modellen en co-creëren met klanten.

Zou er bijvoorbeeld een ‘Netflix’ voor hoger onderwijs op kunnen komen? Is een universiteit met een campus opgewassen tegen een potentiële disruptor in het onderwijs die volledig online opereert? Wat moet je als wetenschappelijke instelling doen in tijden waarin je moet concurreren met nepnieuws en alternatieve feiten? En hoe leid je mensen op voor de Digital Age waar kunstmatige intelligentie vele banen gaat veranderen?

De VU is zich bewust van deze ontwikkelingen en wil zo regie voeren op de eigen verandering. In het eerste deel worden vijf thema’s gepresenteerd waarmee de VU kan reageren op internationale ontwikkelingen die mogelijk disruptief kunnen zijn voor de eigen sector. Bij deze vijf thema’s wordt teruggegrepen op de missie en de kernwaarden van de VU. Door deze aanpak kunnen we onze eigen organisatie verder ontwikkelen in een richting die bij ons past. Afgelopen periode zijn de thema’s in perspectief geplaatst en meegenomen in de ontwikkeling van de nieuwe instellingsstrategie.

Digitale strategie 2025