Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Decolonizing Interreligious Studies - onderzoeksgroep

In de interdisciplinaire onderzoeksgroep Decolonizing Interreligious Studies werken religiewetenschappers, filosofen en theologen met een bijzondere interesse voor kritische theorie; kritische rassentheorie, postkoloniale-, gender-, queerstudies, en kritische pedagogiek.

Sinds het begin van de 21e eeuw zien we een snelle toename van allerhande interreligieuze/interreligieuze initiatieven. Dialoog (in de brede zin van het woord) wordt gezien als een middel om de sociale cohesie van diverse samenleving te versterken. De algemene strekking is dat dialoog moet plaatsvinden in een veilige ruimte waar mensen die zich anders verhouden tot religie (spiritueel, religieus, humanistisch, atheistisch,...), elkaar als gelijken kunnen ontmoeten en en kunnen leren van elkaars overtuigingen en praktijken.

De onderzoekers in deze groep erkennen het belang van interreligieuze ontmoetingen. Niettemin, delen zij de overtuiging dat het kader waarbinnen de dialoog vandaag geframed wordt en de normatieve vooronderstellingen die aan de dialogische wende ten grondslag liggen, onvoldoende worden geproblematiseerd. Dit gebrek aan problematisering kan ertoe leiden dat de reële ongelijkheid waarmee religieuze minderheden te maken krijgen, ook in de context van dialoog, in stand blijft. Deze onderzoeksgroep, geïnspireerd door kritische theorie, stelt dat interreligieuze dialoog gekoppeld moet worden aan de strijd voor gelijkwaarheidigheid, inclusie en rechtvaardigheid. Dat veronderstelt de deconstructie van assumpties die nu met name het belang van de meerderheid dienen.

Concreet proberen we enkele van de normatieve veronderstellingen over religie (wat religie is en zou moeten zijn); over dialoog en diversiteit;  over religie en geweld; religie in de publieke ruimte; religie en ras die diep geworteld zijn in de interfaith sector te deconstrueren en onderzoeken wat het impact is van deze deze normatieve interlevensbeschouwelijke relaties.

Onderzoeksgroep - Decolonizing Interreligious Studies

 • Missie

  Sinds het begin van de 21e eeuw zien we een snelle toename van allerhande interreligieuze/interreligieuze initiatieven. Dialoog (in de brede zin van het woord) wordt gezien als een middel om de sociale cohesie van diverse samenleving te versterken. De algemene strekking is dat dialoog moet plaatsvinden in een veilige ruimte waar mensen die zich anders verhouden tot religie (spiritueel, religieus, humanistisch, atheistisch,...), elkaar als gelijken kunnen ontmoeten en en kunnen leren van elkaars overtuigingen en praktijken.

  De onderzoekers in deze groep erkennen het belang van interreligieuze ontmoetingen. Niettemin, delen zij de overtuiging dat het kader waarbinnen de dialoog vandaag geframed wordt en de normatieve vooronderstellingen die aan de dialogische wende ten grondslag liggen, onvoldoende worden geproblematiseerd. Dit gebrek aan problematisering kan ertoe leiden dat de reële ongelijkheid waarmee religieuze minderheden te maken krijgen, ook in de context van dialoog, in stand blijft. Deze onderzoeksgroep, geïnspireerd door kritische theorie, stelt dat interreligieuze dialoog gekoppeld moet worden aan de strijd voor gelijkwaarheidigheid, inclusie en rechtvaardigheid. Dat veronderstelt de deconstructie van assumpties die nu met name het belang van de meerderheid dienen.

  Concreet proberen we enkele van de normatieve veronderstellingen over religie (wat religie is en zou moeten zijn); over dialoog en diversiteit;  over religie en geweld; religie in de publieke ruimte; religie en ras die diep geworteld zijn in de interfaith sector te deconstrueren en onderzoeken wat het impact is van deze deze normatieve interlevensbeschouwelijke relaties.

 • Doel

  Dit onderzoeksteam bestudeert de hegemonische normen en ideeën over (goede en slechte) religie, ras en gender  en hoe deze normen en ideeën zowel theorieën als praktijken van interlevensbeschouwelijke dialoog beïnvloeden. Hoe kunnen we christelijke hegemonie en privileges begrijpen in het licht van secularisatie en pluralisering? Wat is de relatie tussen religie en ras (met een specifieke focus op islamofobie en antisemitisme)? Wat zijn de verbanden tussen de humanistische/personalistische retoriek van de dialoog en de protestantse erfenis van (inter)religious studies? Hoe beïnvloedt (negatief als positief)de christo-seculiere norm interlevensbeschouwelijke programma's ? Hoe kan een kritische analyse van de categorieën pluralisme, dialoog, religie, geloof, diversiteit en inclusie vergroten?

 • Team

 • Projecten

  Projecten die in het kader van deze groep worden ontwikkeld zijn:

  • Een boekvoorstel over “The European Question"; Ras, de kolonialiteit van religieus-secularisme en de rol van de geesteswetenschappen” (Yolande Jansen)
  • Een monografie over “The History of Religionization” (Marianne Moyaert)
  • VIDI-project over gemengde christelijk-joodse en christelijk-moslim relaties (Marianne Moyaert)
  • Een VIDI-voorstel over christelijk activisme als praktijk en theologie (Mariecke van den Berg)
 • Disciplines

  Sociale en politieke filosofie – in het bijzonder kritische theorie –, (comparatieve theologie) van religies, kritische pedagogiek, queer-, feministische- en postkoloniale studies.

 • Mogelijke scriptieonderwerpen

  • Religieus-raciaal project (in verschillende contexten)
  • Christelijk privilege/christo-secularisme
  • Genologieën van secularisme
  • Kritische interlevensbeschouwelijke pedagogiek
  • Interlevensbeschouwelijk leiderschap
  • Genologie van islamofobie en antisemitisme
  • Jodendom in Europa
  • Islam in Europa
  • Onderzoek naar gemengdheid (gemengde huwelijken)
  • Pluralisme, multiculturalisme, en democratie
  • Humanisme en religie
  • Migratie
  • Kerk en dekolonisatie
  • Feministische en queer perspectieven in de theologie (bijv. Bijbelse verhalen, Bijbelvertalingen, liturgie, etc.)
  • Conservatieve religie inkaderen (bijv. de controverse rondom de Nashville verklaring)
  • Spiritualiteit/liturgie/voorafbeelding in antiracisme bewegingen, zoals BLM
 • Mogelijke PhD-onderwerpen

  Zie hierboven

 • Samenwerking van Junior en Senior onderzoekers

  Het team komt elke 4 weken samen. Junior onderzoekers nemen actief deel aan het onderzoeksteam. Hun werk en voortgang is onze prioriteit.

  Afwisselend

  • Lezen we samen hoofdstukken en artikelen
  • Nodigen we wetenschappelijke experts uit voor presentaties
  • Bespreken we een paper/artikel/project ontwerpen op een collegiale en constructieve manier
 • Verbinding met onderwijs

  Studenten van deze track zijn van harte uitgenodigd om ook deel te nemen aan het Nederlandse interlevensbeschouwelijke programma Emoena.

 • Verbinding met centra/instituten

  Het onderzoeksteam is verbonden aan ACCORD: The Amsterdam Centre for the Study of Cultural and Religious Diversity.