Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Couperin-orgel

In het hoofdgebouw van de VU staat een bijzonder orgel. Het instrument werd in 1973 gebouwd in de aula van het toen net opgeleverde hoofdgebouw. Het is gebouwd in de stijl van de Franse barok en is genoemd naar François Couperin (1668-1733), één van de belangrijkste componisten uit die tijd. Het orgel wordt gebruikt bij concerten en plechtigheden in de aula. Het is een geschenk van de VU-Vereniging (destijds: 'Vereniging voor wetenschappelijk onderwijs op gereformeerde grondslag').

In Nederland zijn veel orgels, maar slechts weinige zijn gebouwd in de stijl van het 18e-eeuwse Frankrijk. Daarom koos men voor dit type.

In 2018 heeft Henk Verhoef het Couperin-orgel in een boekje beschreven. Bent u geïnteresseerd? U kunt het boekje aanvragen of downloaden (pdf).

Luisteren

Henk Verhoef bespeelt het Couperin-orgel (2014, opname Arnold Meijer) 

André Raison (ca. 1640-1719)François Couperin (1688-1733)
Kyrie uit de Messe du premier tonGloria uit de Messe des Couvents
1. Premier Kyrie, Plein Jeu
2. Second Kyrie, Basse et Dessus de Trompette
3. Christe, Trio
4. Quatriesme Kyrie, Duo
5. Dernier Kyrie, Dialogue
6. Plein Jeu
7. Petitte fugue
8. Duo sur les Tierces
9. Basse de Trompette
10. Chromorne sur la taille
11. Dialogue sur la Voix humaine
12. Trio sur la Tierce et la Trompette
13. Récit de tierce
14. Dialogue
Marin Marais(1656-1728)Johan Sebastian Bach(1685-1750)
Symphonies d’Alcione, voor orgel bewerkt door Henk Verhoef:Franse Suite nr. 5 in G, BWV 816
15. Ouverture 
16. Air des Faunes et Driades, Duo 
17. Marche en rondeau 
18. Bourée    
19. Prélude 
20. Marche et airs des Matelots 
21. Ritournelle 
22. Chaconne
23. Allemande
24. Courante
25. Sarabande
26. Gavotte
27. Bourrée
28. Loure
29. Gigue
Opnamen van VU-organist Ewald Kooiman (1938-2009)
Bach - Aria uit Pastorale
Bach - Triosonate nr 3 in d
Couperin - Chromhorne en taille
Couperin - Dialogue sur la Voix humaine
Couperin - Offertoire sur les grands jeux
Couperin - Plein Jeu
Couperin - Tierce en taille  

Contact

Henk Verhoef
Universiteitsorganist
T 020 62 30 020 / 06 38 53 95 33
E-mail: henkverhoef@xs4all.nl

dr. Oane Reitsma
Secretaris orgelcommissie
T 06 22 82 76 81
E-mail: oanereitsma@gmail.com