Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Belangenorganisaties

Er zijn diverse belangenorganisaties voor studenten: SRVU Studentenbond, Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en LSVb Landelijke Studenten Vakbond.

SRVU STUDENTENBOND

De SRVU Studentenbond is sinds 1947 de studentenbond van de Vrije Universiteit Amsterdam. Als belangenbehartiger van de studenten aan de VU is de SRVU er voor alle studenten door op te komen voor hun belangen. Daarnaast zijn het verlenen van diensten, het zorgen voor ontwikkeling van de VU en zelfontplooiing van studenten zeer belangrijke missies voor de SRVU. Website: www.srvu.org

LANDELIJKE BELANGENORGANISATIES

ISO Interstedelijk Studenten Overleg
Het ISO is de grootste landelijke studentenorganisatie van Nederland en behartigt de algemene belangen van ruim 200.000 studenten aan universiteiten en hogescholen. Bij het ISO zijn 24 lidorganisaties en 5 convenantpartners aangesloten die samen de studenten vertegenwoordigen. Het ISO is vaste gesprekpartner van onder andere het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de politieke partijen en de koepels van universiteiten en hogescholen.

LSVb Landelijke Studenten Vakbond
De Landelijke Studentenvakbond behartigt de belangen van Nederlandse studenten. Door invloed uit te oefenen op beleid probeert de LSVb de positie van de student te verbeteren.
Iedere student die iets wil betekenen voor zijn of haar opleiding, faculteit, instelling of stad, kan bij de LSVb terecht. De organisatie biedt ondersteuning aan studentenorganisaties met het opstellen van bijvoorbeeld een stappenplan voor de oprichting van een vakbond of belangenorganisatie, scholing, organisatorische tips en meer.