Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

ANBI-status

De VUvereniging is door de belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI) en daarmee een officieel Goed Doel.

Dit betekent dat er geen successierecht of schenkingsrecht betaald hoeft te worden over erfenissen en schenkingen die de VUvereniging ontvangt. De erfenissen en schenkingen komen zo volledig ten goede aan het werk van de VUvereniging.

Ook uitkeringen die de VUvereniging zelf doet zijn vrijgesteld van schenkingsrechten. Bovendien kunnen donateurs hun giften aan de VUvereniging aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting (binnen de daarvoor geldende regels).

Belastingvoordeel

Belastingvoordeel

Als je schenkt aan goede doelen heb je recht dit op te voeren als een aftrekpost, maar er geldt een minimum en een maximum. Dat verandert als je je schenking laat vastleggen in een overeenkomst voor minimaal 5 jaar. Je giften zijn in dat geval meestal volledig aftrekbaar. Op de website van de Belastingdienst kun je de meest actuele regelgeving op dit gebied nalezen.

Voor meer informatie, vragen, een verzoek of afspraak kun je contact opnemen met

secretaris VUvereniging