Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Steden van God: christelijk geloof in Amsterdam - onderzoeksgroep

De missie van de onderzoeksgroep 'Steden van God' is het bijdragen aan hedendaagse debatten over geleefde religie in de stad in relatie tot de uitdagingen waar wereldsteden mee geconfronteerd worden.

Dit doen we door onderzoek te doen naar christelijke gemeenschappen, spiritualiteiten en theologieën in Amsterdam en de manier waarop het christelijk geloof reageert op, zich bezighoudt met, bijdraagt ​​aan en wordt gevormd door het laatmoderne stadsleven. De onderzoeksgroep brengt specialisten samen die zich bezighouden met religie in de stad, inclusief niet-christelijke religie, post-traditionele spiritualiteit en populaire uitingen van het heilige.

Onderzoeksgroep - Steden van God: Christelijk geloof in Amsterdam

 • Doelen

  1. Het doordenken en ontwikkelen van de 'ontologische wending' (‘ontological turn’) in de antropologische studie van religie met het oog op een interpretatie van de stad als 'spiritueel’ of ‘heilig landschap’ (‘spiritual’ of ‘sacred scape’) waarin religieuze, seculiere en spirituele actoren verschillende visies op het goede leven uitvoeren.

  2. Het ontwerpen van theorieën, modellen en methoden die kunnen worden gebruikt in de (etnografische) studies van het christelijk geloof in de stad, evenals andere religieuze en spirituele uitingen van religie.

  3. Het opbouwen van een uitgebreide kennisbank van christelijk geloof in Amsterdam, met de nadruk op organisatievorm, theologie, spiritualiteit, visie op het goede leven, en relatie met andere religies en ambtelijke beleidsmakers.

  4. Bijdragen aan academische en maatschappelijke kennis over de vernieuwing en missie van christelijk geloof in de stad in laatmoderne contexten, door resultaten te vergelijken met vergelijkbare onderzoeksprojecten in andere wereldsteden (waaronder Seattle, Vancouver, Sidney en Frankfurt). Daartoe bouwt de onderzoeksgroep aan een internationaal netwerk van onderzoekers.

  5. Een gesprek op gang brengen met lokale burgers en professionals op het gebied van politiek en stedenbouw, om na te denken over mogelijke bijdragen van christelijke gemeenschappen aan de uitdagingen van mondiale steden.

  6. Stedelijke religie in Amsterdam in kaart brengen.

  Het ‘Steden van God’-team werkt op de volgende manieren aan het bereiken van deze doelen:

  1. Verkennen van bestaand studentenonderzoek (‘quick etnography’ protocollen, studentenpapers, vragenlijsten, etc.) vanuit verschillende invalshoeken, leidend tot de gezamenlijke publicatie van ten minste zes wetenschappelijke artikelen over het christendom in Amsterdam.

  2. Het indienen van een NWO-aanvraag in de Open Competitie SGW ronde 2022, en het indienen van aanvragen bij internationale fondsen.

  3. Samen met het internationale netwerk zal het team tweejaarlijkse conferenties organiseren over christelijk geloof in de stad.

  4. In BA- en MA-cursussen worden studenten uitgenodigd om ‘quick ethnographies’ van Amsterdamse christenen te schrijven.

  5. Het team stimuleert studentenonderzoek en wil een stimulerende onderzoeksomgeving creëren voor studenten die geïnteresseerd zijn in religie vanuit zowel theologische als sociaalwetenschappelijke perspectieven.

 • Team

  • Stefan Paas (Teamleader)
  • Elisabeth IJmker
  • Johan Roeland
  • S. Lee
  • Miranda Klaver
  • Hans Riphagen
 • Disciplines

  In principe verwelkomt het team bijdragen vanuit alle disciplinaire methodologische perspectieven, met de nadruk op kwalitatief onderzoek.

 • Mogelijke onderwerpen voor BA/MA-scripties

  Studenten en potentiële promovendi worden uitgenodigd om zich bij het onderzoeksteam aan te sluiten door onderzoek te doen naar de volgende (of soortgelijke) onderwerpen:

  1. Literatuurstudie over theologie van de stad, zoals het werk van Harvey Cox, Graham Ward, Timothy Gorringe en Nimi Wariboko.

  2. Literatuurstudie en etnografische studie van de theologie van missie in de stad en van praktijken van missionaire betrokkenheid in wereldsteden.

  3. Literatuurstudie naar theoretische begrippen als ‘post-seculariteit’, ‘de ontologische wending’, ‘stedelijke religie’, ‘geleefde missiologie’ en ‘spirituele landschappen’ (‘spiritual scapes’).

  4. Etnografisch onderzoek naar de morele en sociale betrokkenheid van religieuze (in het bijzonder, maar niet uitsluitend, christelijke), spirituele en ‘sacred-secular’ gemeenschappen, organisaties en andere instanties, in relatie tot het stadsleven.

  5. Historisch en hedendaags onderzoek naar de raakvlakken tussen religie, ethiek en stedenbouw.

  6. Het ontwikkelen van nieuwe methoden (en het verder ontwikkelen van methoden van collaboratief onderzoek) die passen bij de onderzoeksambities en doelen van het onderzoeksteam.

  7. Religie in kaart brengen door diepgaand etnografisch onderzoek te doen op 500 vierkante meter in Amsterdam.

 • Samenwerking senior en junior onderzoekers

  Het team komt regelmatig bij elkaar, zowel binnen als buiten de campus. Tijdens bijeenkomsten op de campus bespreekt het team de voortgang van het project en de deelprojecten, inclusief het onderzoek van studenten en promovendi. Off-campus bijeenkomsten omvatten excursies en andere onderzoeksactiviteiten, en gezamenlijke schrijfsessies.

 • Academische relevantie en maatschappelijke impact

  De onderzoeksgroep wil een dialoog faciliteren tussen het stedelijk christendom en zowel makers als beïnvloeders van sociaal beleid op stedelijk en nationaal niveau, over kwesties als gemeenschapsvorming, eenzaamheid, ecologisch bewustzijn en interetnische relaties – met op de achtergrond de impliciete of expliciete opvattingen over wat een 'goede stad' maakt. Bovendien wil de onderzoeksgroep nieuwe methoden voor co-creatie en collaboratief onderzoek ontwikkelen, waardoor Amsterdammers, onderzoekers (inclusief studenten) en professionals op een zinvolle manier kunnen omgaan met de uitdagingen van het stadsleven.

 • Samenwerking met centra/instituten

  Het onderzoeksteam werkt samen met onderzoekers uit de Verenigde Staten, Canada, Australië en Duitsland. Binnen de faculteit Religie en Theologie werkt het onderzoeksteam samen met het Amsterdam Centre for the Study of Lived Religion, het Amsterdam Centre for Religion and Sustainable Development en het Amsterdam Centre for the History and Heritage of Protestantism.

 • Onderzoeksagenda

  In 2022-2023 werkt het ‘Steden van God’-team aan de volgende onderzoeksdoelen:

  1. Verkennen van bestaand studentenonderzoek (‘quick etnography’ protocollen, studentenpapers, vragenlijsten, etc.) vanuit verschillende invalshoeken, leidend tot de gezamenlijke publicatie van ten minste drie wetenschappelijke artikelen over het christendom in Amsterdam.

  2. Het indienen van een NWO-aanvraag in de Open Competitie SGW ronde 2022, en mogelijk het indienen van aanvragen bij internationale fondsen i.s.m. het Amsterdam Centre for Religion & Sustainable Development.

  3. In BA- en MA-cursussen worden studenten uitgenodigd om ‘quick ethnographies’ van Amsterdamse christenen te schrijven. Daarnaast stimuleert het team studentenonderzoek en wil een stimulerende onderzoeksomgeving creëren voor studenten die geïnteresseerd zijn in religie vanuit zowel theologische als sociaalwetenschappelijke perspectieven.