Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Religion for Sustainable Societies - onderzoeksgroep

Vanwege de verbinding tussen de Faculteit Religie en Theologie aan de Vrije Universiteit en de overheid is het belangrijk dat de overheid zichzelf herkent in het onderzoek aan deze faculteit. Vandaar dat de onderzoeksgroep Religion, Public Policy, and Human Rights aandacht diepgaand onderzoek verricht naar de verhouding tussen religies, overheidsbeleid en mensenrechten.

Hier ligt de verbinding met het derde kennisgebied van het Strategisch Plan, namelijk de rol van religie in de samenleving, hoewel het ook verbindt met het eerste kennisgebied: 1. bronnen, geschiedenis, en hedendaagse vormen van religieuze tradities, en 2. Interreligieuze relaties; in het kort met alle drie de pijlers van de Faculteit Religie en Theologie aan de VU (academische relevantie, relaties met geloofsgemeenschappen, en valorisatie).

Onderzoeksgroep - Religion for Sustainable Societies

 • Missie

  Deze onderzoeksgroep heeft het tot haar missie gemaakt om onderzoek te doen naar academische, politieke, maatschappelijke en religieuze discoursen m.b.t. religie, beleidsvoering, en mensenrechten in verleden, heden en toekomst. Deze onderzoeksagenda hangt samen met de drie doelen van de Faculteit van Religie en Theologie van de VU: academische relevantie, verbonden met geloofsgemeenschappen, en de maatschappelijke rol van religie (valorisatie).

  De focus van deze onderzoeksgroep is Religie, beleidsvoering en mensenrechten. Gezien de faculteit hoge verwachtingen heeft van overheden, is het belangrijk dat zij op hun beurt kunnen zien dat onze faculteit, en specifiek deze onderzoeksgroep, uitgebreid aandacht heeft voor de interactie tussen religie, beleidsvoering, en mensenrechten.

 • Doel

  Het doel van deze groep, die nu Religion for Sustainable Societies heet (voorheen: Religion, Public Policy, and Human Rights), is om, als junior- en senior-onderzoekers, interdisciplinair samen te werken in het onderzoek en onderwijs rondom beleidsvoering en mensenrechten. Wij willen hierin ook bijdragen aan vraagstukken en uitdagingen met maatschappelijke urgentie.

 • Team

 • Disciplines

  Religie, recht en maatschappij/kerkpolitiek; religie en openbare orde; religie en mensenrechten

 • Mogelijke onderwerpen voor Masterscripties

  • religie en overheidsbeleid
  • religie en mensenrechten
  • overheidsbeleid en mensenrechten
  • de rechten van religieuze minderheden
  • SDG13 in relatie tot spiritualiteit
  • gendergelijkheid
  • geloofsgemeenschappen en recht
  • geloofsgemeenschappen en overheden
  • eisen aan good governance and policy access voor religieuze minderheden
  • godsdienstvrijheid van/en geloofsgemeenschappen
  • godsdienstvrijheid in geloofsgemeenschappen
  • de organisatie van geloofsgemeenschappen
  • politiek en religie
  • politici en religie
 • Onderwerpen voor PhD-onderzoek

  Onderwerpen voor PhD-onderzoek:

  • religie en overheidsbeleid
  • religie en mensenrechten
  • overheidsbeleid en mensenrechten
  • de rechten van religieuze minderheden
  • SDG13 in relatie tot spiritualiteit
  • gendergelijkheid
  • geloofsgemeenschappen
  • geloofsgemeenschappen en overheden
  • eisen aan good governance and policy access voor religieuze minderheden
  • godsdienstvrijheid in/van geloofsgemeenschappen
  • godsdienstvrijheid in geloofsgemeenschappen
  • de organisatie van geloofsgemeenschappen
  • politiek en religie
  • politici en religie
 • Samenwerking Senior en Junior onderzoekers

  Juniores participeren in de onderzoeksgroep, en niet alleen op de achtergrond om te luisteren naar de senior-onderzoekers. De juniores zijn actieve participanten door het lezen en becommentariëren van conceptteksten van anderen (onderzoeksvoorstellen, onderzoeksaanvragen voor financiering, conceptmanuscripten enz.), maar ook in het voorbereiden van de bijeenkomsten, seminars, en het oppakken van verantwoordelijkheid als ambassadeurs voor de public relations van de onderzoeksgroep.

 • Connectie met onderwijs

  Het onderzoeksveld van de onderzoeksgroep is verbonden met onderwijs door:

  • de Minor Religion, Law and Society
  • in het bijzonder door een van de minormodules: Religion, Law, and Human Rights. Deze module maakt ook deel uit van de minor Religion and Contemporary Issues. Deze minormodule wordt verzorgd door Leon van den Broeke, Tom Zwart, en Razi Quadir
  • twee mastermodules (electives) aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en de Faculteit Religie en Theologie: Religie en Recht 1, en Religie en Recht 2. De eerstgenoemde module is meer gericht op de religieuze aspecten en de tweede module meer op de juridische aspecten van religie, recht en samenleving.
 • Academische relevantie en maatschappelijke urgentie

  De onderzoeksgebieden mensenrechten, publieke overheid, religie en recht zijn niet alleen academisch relevant, maar ook maatschappelijk relevant doordat zij zich richten op de speciale en urgente vragen en problematieken van de samenleving en van stakeholders op de genoemde terreinen.

 • Connectie met centra/instituten

  Er zijn drie centra verbonden aan de onderzoeksgroep:

 • Onderzoeksagenda

  De overkoepelende focus in de onderzoeksagenda van Religion for Sustainable Societies (R4SS) is de rol van religie vanuit diverse (maatschappelijke) perspectieven: politiek, politici, overheden, en burgerlijke overheid op het (inter)nationale niveau en op lokale niveaus; er wordt gekeken naar wetgeving en rechtspraak (godsdienstvrijheid, migratierecht); geschiedenis; onderwijs; politieke partijen; geloofsgemeenschappen (hun bijdrage aan een duurzame samenleving, religie in het publieke domein); duurzaamheid; en, mensenrechten.

  In de komende jaren zal R4SS zich richten op de rol die religie speelt in een gediversifieerd en soms instabiel Europa. De Europese Unie is ooit vertrokken vanuit een Christelijk visie, en legitimeerde zo – vanuit een religieus narratief – de grond voor haar oprichting. Nu meer dan 60 jaar later zien we een duidelijke kloof tussen Oost en West ook met het oog op religieuze ontwikkelingen. Terwijl West-Europa voornamelijk bestaat als economische gemeenschap in een post-Christelijke setting onder de bredere overkapping van de seculariteit, zijn religie en religieuze ideologie in het Oosten juist belangrijke factoren in politiek en beleid geworden.

  Recente ontwikkelingen, die verband houden met de invasie van Oekraïne, laten enerzijds een versnelling zien in de ontwikkeling van een, zowel op politiek als militair gebied, sterkere en een meer verenigde Europese Unie. Anderzijds ontstaat er een duidelijke botsing tussen het religieuze verhaal van een autoritair Rusland én de Oekraïense en Europese antwoorden daarop… Dit roept vragen op over de identiteit van de Europese Unie als een wereldmacht. Zeker de vraag hoe haar politieke identiteit samenhangt met (een) religieu(s)(ze) narratie(f)(ven). Ons onderzoek richt zich echter niet alleen maar op Europa als zodanig, maar vooral op haar functioneren in een mondiale context. Zodoende zijn deze vragen ook verbonden aan het vraagstuk hoe andere, niet-Europese machten religie gebruiken m.b.t. hun politieke identiteit, hetzij in een democratische, autoritaire of andere context.