Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

New Testament and Christian Origins - onderzoeksgroep

Deze onderzoeksgroep richt zich op de dynamiek van teksten en identiteiten en zoekt die dynamiek te verstaan, in heden en verleden.

De zevenentwintig geschriften die bekend staan als het Nieuwe Testament zijn allemaal in de eerste of het begin van de tweede eeuw geschreven. Zij groeiden uit tot gezaghebbende Schrift in een proces dat uitmondde in de eerste vermelding van deze lijst in het jaar 367. Bisschop Athanasius van Alexandrië noemt als eerste de volledige canon van het Nieuwe Testament in zijn 39e Paasbrief. Deze onderzoeksgroep bestudeert de geschriften van het Nieuwe Testament in hun historische, culturele en religieuze setting van ontstaan en kijkt naar de wijzen waarop deze en andere geschriften gefunctioneerd hebben binnen de vorming van het christendom als wereldreligie. Hoe verhield het opkomende christendom zich tot het zich herformerende jodendom in de eerste eeuwen van onze jaartelling? Hoe reageerde het op de pagane leefwereld waarin het christendom groeide? We bestuderen het Nieuwe Testament vanuit een waaier aan perspectieven met historische, maar ook hermeneutische en contemporaine vragen in het achterhoofd. Van tekstkritiek tot receptiegeschiedenis, van theologische exegese tot filologie, we bedrijven het allemaal.

Nieuw Testament en Christelijke Oorsprong

 • Team

  Bert Jan Lietaert Peerbolte (Teamleader)
  Peter-Ben Smit
  Arie Zwiep
  Silvia Castelli
  Helene Wuhrer


  Fellows
  Michael Glowaysky (Booth University College)
  Bart Koet (TST)
  Jan Krans (PThU)
  Robert K. MacEwen (Tyndale Theological Seminary)
  Tom Marinello (Tyndale Theological Seminary)
  Annette Merz (PThU)
  Marco Rotman (CHE)
  Drake Williams III (ETF Leuven)

  PhD studenten
  Solomon Abebe
  Yimenu Adimass
  Aemare Ashebir
  Vincent van Altena
  Wilson Bento
  Filipe de Carvalho dos Santos
  Tessema Forsido
  Ed Gentry
  Willem van Klinken
  Inok Lee
  Ralf Lubs
  Tom Parker
  Elias Tranefeldt
  Jacobie Helena Visser
  Lucy Wambui Waweru
  William Wortman
  An-Ting Yi

 • Disciplines

  Nieuwe Testament, Griekse taal, Vroege Kerkgeschiedenis, Hermeneutiek, Receptiegeschiedenis, Gender studies 

 • Mogelijke scriptie en PhD onderwerpen

  • De historische Jezus in perspectief
  • Paulus en de verspreiding van de Christus beweging
  • De tekstgeschiedenis van het Griekse Nieuwe Testament
  • Hoofdstukken in de receptie van vroegchristelijke teksten
  • De hermeneutiek van de christelijke heilige teksten
 • Samenwerking Senior en Junior Onderzoekers

  Senior en junior onderzoekers werken in dit team samen aan uiteenlopende projecten. De twee-wekelijkse bijeenkomsten bijvoorbeeld van het Nieuwtestamentisch Werkgezelschap (Amsterdam NT Colloquium) worden geregeld bezocht door collega’s van andere instellingen en stimuleren samenwerking in een open academisch klimaat. De academische habitus waartoe dit leidt is belangrijk voor het genereren van geleerde inzichten, maar ook voor samenwerking. Tijdens de bijeenkomsten van de twee aan dit team verbonden centra, over uiteenlopende onderwerpen, staat uitwisseling van ideeën centraal om een academische discussie op te roepen. Jaarlijks wordt de Tjitze Baarda Memorial lecture georganiseerd door deze groep.

 • Verbinding met onderwijs

  Ieder lid van de kerngroep van dit team participeert in het onderwijs van FRT, op alle niveaus (BA, MA en PhD).

 • Academische relevantie en maatschappelijke urgentie

  De academische en maatschappelijke relevantie van dit team is gelegen in het feit dat vragen met betrekking tot de oorsprongen van het christendom, zijn heilige teksten en hun betekenis van groot belang zijn voor geloofsgemeenschappen en individuen. De huidige maatschappelijke staat van religieuze ongeletterdheid leidt tot meer en meer vragen met betrekking tot het veld dat in dit team bestudeerd wordt en als gevolg daarvan neemt de noodzaak van academische expertise op dit veld alleen maar toe.

 • Connectie met centra/ instituten

  De twee centra verbonden aan dit team zijn: