Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

New Testament and Christian Origins - onderzoeksgroep

Deze onderzoeksgroep richt zich op de dynamiek van teksten en identiteiten en zoekt die dynamiek te verstaan, in heden en verleden.

De zevenentwintig geschriften die bekend staan als het Nieuwe Testament zijn allemaal in de eerste of het begin van de tweede eeuw geschreven. Zij groeiden uit tot gezaghebbende Schrift in een proces dat uitmondde in de eerste vermelding van deze lijst in het jaar 367. Bisschop Athanasius van Alexandrië noemt als eerste de volledige canon van het Nieuwe Testament in zijn 39e Paasbrief. Deze onderzoeksgroep bestudeert de geschriften van het Nieuwe Testament in hun historische, culturele en religieuze setting van ontstaan en kijkt naar de wijzen waarop deze en andere geschriften gefunctioneerd hebben binnen de vorming van het christendom als wereldreligie. Hoe verhield het opkomende christendom zich tot het zich herformerende jodendom in de eerste eeuwen van onze jaartelling? Hoe reageerde het op de pagane leefwereld waarin het christendom groeide? We bestuderen het Nieuwe Testament vanuit een waaier aan perspectieven met historische, maar ook hermeneutische en contemporaine vragen in het achterhoofd. Van tekstkritiek tot receptiegeschiedenis, van theologische exegese tot filologie, we bedrijven het allemaal.

Nieuw Testament en Christelijke Oorsprong

 • Team

  Bert Jan Lietaert Peerbolte (Teamleader)
  Peter-Ben Smit
  Arie Zwiep
  Silvia Castelli
  Helene Wuhrer
  An-Ting Yi

  Affiliated Researchers
  Bart Koet (TST)
  Jan Krans-Plaisier (PThU)
  Robert K. MacEwen (Tyndale Theological Seminary)
  Tom Marinello (Tyndale Theological Seminary)
  Annette Merz (PThU)
  Adriani Milli
  Marco Rotman (CHE)
  Drake Williams III (ETF Leuven)

  PhD students

  New Testament and Christian Origins

   • Wilson Bento - The Organizing Christ: The Role of Literary Representations of Jesus in the Organization of the Book of Revelation. Supervisors: Bert Jan Lietaert Peerbolte, Arie Zwiep.
   • Thomas Bergen - Reading the Apostle Paul through Terror Management Theory. Supervisors: Bert Jan Lietaert Peerbolte, Joke van Saane (UvH), Marion Carsons (IBTS)
   • Michael Buban - The Role of the Holy Spirit in Biblical Interpretation with Special Reference to Craig S. Keener, Anthony C. Thiselton, and Amos Yong. Supervisors: Arie Zwiep, Miranda Klaver
   • Filipe de Carvalho dos Santos - Salvation by Migration? The Message of Revelation 21:1-22:5 to a Rome Immigrant in the Second-Century AD. Supervisors: Bert Jan Lietaert Peerbolte, Peter-Ben Smit.
   • Lynda Edwards-Burnhope, The Subduing of Sin: A Bakhtinian dialogue in Paul’s letter to the Romans, Supervisors: Bert Jan Lietaert Peerbolte, Robert Beckford (Queen’s)
   • René Erwich, Gender Ambiguity in Revelation? A Study into Gender Construction in the Book of Revelation with a Special Emphasis on Revelation 5, 14:1-11 and 19:11-21. Supervisors: Bert Jan Lietaert Peerbolte, Peter-Ben Smit.
   • Marie-Josée Fortin - Golden Thread: A Comparative Study of Composite Citations in the New Testament. Supervisors: Bert Jan Lietaert Peerbolte, Silvia Castelli
   • Sonja Hanke - Examining Paul’s Rhetorical Use of Isaiah in Romans Using Semantic Hinge Discourse Analysis. Supervisors: Bert Jan Lietaert Peerbolte, Helene Wuhrer.
   • Jacob Karels - Ὅτι causale in Koine Greek: A New Approach (with special reference to Luke-Acts). Supervisors: Rutger Allan (FGW), Arie Zwiep.
   • Inok Lee - Suffering and Death of Believers: Martyrdom and Persecution Discourse in the Book of Revelation in Its First-Century Setting. Supervisors: Henk Bakker, Arie Zwiep
   • Laura Pasterkamp - Hidden from the Wise and Understanding – Revealed to Little Children: Childist Perspectives on the Gospel of Luke and the Acts of the Apostles. Supervisors: Peter-Ben Smit, Arie Zwiep  
   • Ramy Shenouda - Samaritans in the New Testament: Narrative-Critical and Hermeneutical Explorations. Supervisors: Arie Zwiep, Silvia Castelli.
   • Tessema Forsido Gechera - Defined by Christ: Paul's Rhetoric of Suffering and Consolation in 2 Corinthians 1:3-11. Supervisors: Bert Jan Lietaert Peerbolte, Ivar Vegge (EGST).
   • Elias Tranefeldt – Anointed Kingship, Jesus, and the Gospel Tradition. Supervisors: Arie Zwiep, Marco Rotman (CHE)
   • Victor van der Meer - She is Fallen. The exegetical-literary approach to Revelation 18:1-8.  Supervisors: Bert Jan Lietaert Peerbolte, Jan Willem van Henten (UvA), Pieter de Boer.
   • Willem van Klinken - Mapping The Moral World of First Peter. Supervisors: Arie Zwiep, Bert Jan Lietaert Peerbolte
   • Henk Veldhuijzen - What does the exhortation to “go outside the camp” in Hebrews 13:13—14 tell us about the circumstances of the receiving community and the purpose of the author of the Epistle to the Hebrews? Supervisors: Arie Zwiep, Silvia Castelli
   • William Wortman - Misjudging the Adulteress: The checkered history of a Gospel story. Supervisors: Peter-Ben Smit, Arie Zwiep
   • Yimenu Adimas Belay - Paul's View of the Law in Romans and the Ethiopic Tradition.  Supervisors: Bert Jan Lietaert Peerbolte, Desta Heliso (EGST).

  Contextual Biblical Interpretation

   • Troy Bierma - Pursuing Embodied Ecotheology: David Holmgren’s Permaculture as a Comporting Ecotheological Vision. Supervisors: Peter-Ben Smit, Steve Bouma-Prediger (Western Theological Seminary).
   • Pieter Dirk Dekker - Favoured by the Gods: An Inquiry into Theories of Divine Election relating to Poverty and Wealth. Supervisors: Peter-Ben Smit, Stephan van Erp (KUL), Hans Burger (TUU), Beatrice de Graaf (UU).
   • J.A. Haasnoot  - Context Matters. An Analysis of Some Hermeneutical Insights as a Result of Comparing the Interpretation of Three Bible Passages of ‘Ordinary Readers’ of the Episcopal Church in South Sudan with a Mainstream Western exegesis. Supervisors: Peter-Ben Smit, Klaas Spronk (PThU)
   • Alexander Lopez Diaz - Acts, The Baptism of the Holy Spirit, and Pentecostal Hermeneutics:  An empirical study in the Dominican Republic. Supervisors: Peter-Ben Smit, Helene Wuhrer, Linda van der Zwaan.
   • Emily Plank - How can a social imagination animate the presence and role of children in first century house churches in ancient Corinth, and how do these fictive children sharpen sociocritical interpretations of 1 Corinthians? Supervisors Peter-Ben Smit, Klazina Staat (FGW).
   • Fyodor Raichynets - Ukrainian Revolution and Evangelical Churches of Ukraine: The use of Romans 13 in the context of conflict in the course of Revolution of Dignity. Supervisors: Peter-Ben Smit, Katja Tolstoj, P.R. Parushev (IBTS)
   • Daniel Ernest Richards - “How can Jesus be understood and be communicated in a meaningful way to the Tamil people, in the present-day contemporary era of the Tamil culture?” Supervisors: P.B.A. Smit, G. John Samuel.
   • Solomon Abebe Gebremedhin - Jeremiah’s New Covenant in Hebrews 8:7-13: Contours of the Ethiopic Orthodox Reception Tradition. Supervisors: Bert Jan Lietaert Peerbolte, Sofanit Abebe (EGST).
   • Ilse Swart - A Queer and Prefigurative Reading of (Deutero-)Pauline Literature. Supervisors: Peter-Ben Smit, Jeremy Punt (Stellenbosch), Mariecke van den Berg.

  Outside NT & CCBI

   • Wendy Geuverink, Heritable Genome Editing - Exploring the Worldview-Based Values of Patients and their Families, Counselors for Prenatal Anomaly Screening and Religious Leaders, (Together with MED) Supervisors: Martina Cornel, Bert Jan Lietaert Peerbolte, Linda Martin, Carla Gitsels-van der Wal
   • J.G. Raimondo - "THE 1992 SPIRITUAL REVIVAL IN ARGENTINA: A historical-theological investigation of the phenomenon of the anointing ('unción')". Supervisors: Peter-Ben Smit, Miranda Klaver
 • Disciplines

  Nieuwe Testament, Griekse taal, Vroege Kerkgeschiedenis, Receptiegeschiedenis, Gender studies, Bijbelse hermeneutiek, Wereld van het Nieuwe Testament, Vroeg jodendom, Grieks-Romeinse studies.

 • Mogelijke scriptie en PhD onderwerpen

  • De historische Jezus in perspectief
  • Paulus en de verspreiding van de Christus beweging
  • De tekstgeschiedenis van het Griekse Nieuwe Testament
  • Receptie van vroegchristelijke teksten
  • Hermeneutiek van het Nieuwe Testament
  • Het vroege jodendom
  • Grieks-Romeinse en Joodse achtergronden van het Nieuwe Testament
 • Samenwerking Senior en Junior Onderzoekers

  Senior en junior onderzoekers werken in dit team samen aan uiteenlopende projecten. De twee-wekelijkse bijeenkomsten bijvoorbeeld van het Nieuwtestamentisch Werkgezelschap (Amsterdam NT Colloquium) worden geregeld bezocht door collega’s van andere instellingen en stimuleren samenwerking in een open academisch klimaat. De academische habitus waartoe dit leidt is belangrijk voor het genereren van geleerde inzichten, maar ook voor samenwerking. Tijdens de bijeenkomsten van de twee aan dit team verbonden centra, over uiteenlopende onderwerpen, staat uitwisseling van ideeën centraal om een academische discussie op te roepen. Jaarlijks wordt de Tjitze Baarda Memorial lecture georganiseerd door deze groep.

 • Verbinding met onderwijs

  Ieder lid van de kerngroep van dit team participeert in het onderwijs van FRT, op alle niveaus (BA, MA en PhD).

  BA

  • Greek 1 (G_BATRSAL003; 6 EC; Year 2 TRS; P1)
  • Grieks 1 (G_BATHE3S201; 6 EC; Year 2 TRS; P1)
  • Greek 2 (G_BATRSAL025; 6 EC; Year 2 TRS; P2)
  • Grieks 2 (G_BATHE3S203; 6 EC; Year 2 TRS; P2)
  • Greek 3 (G_BATRSAL077; 3 EC; TRS; P3)
  • Grieks 3 (G_BATHE3S205; 3 EC; Year 2 TRS; P3)
  • Introduction NT (G_BATRSAL078; 3 EC; TRS; P3)
  • Exegesis NT (G_BATRSPC203; 6 EC; TRS; P4)
  • Paulus, de reformatie en wij (G_BATHE4S210; 6 EC; joint BA with PThU; P4)
  • Jezus volgens de evangelisten (G_BATHE4S214; 3 EC; joint BA with PThU; P6)

  Minor

  Bible Translation in the digital age

  MA

  • Exegesis of the NT Gospels (G_RMBS14; 6 EC; P1 2024)
  • The Invention of Religious Traditions (G_TIRT; 6 EC; P2 2024)
  • Exegesis Pauline Epistles (6 EC; P1 2025)
  • Judaism and Hellenism (6 EC; P2 2025)
  • Exegesis Revelation (6 EC; P1 2026)
  • The Text of the New Testament and its Translations (6 EC; P2 2026)

  PhD

 • Valorisatie

  De academische en maatschappelijke relevantie van dit team is gelegen in het feit dat vragen met betrekking tot de oorsprongen van het christendom, zijn heilige teksten en hun betekenis van groot belang zijn voor geloofsgemeenschappen en individuen. De huidige maatschappelijke staat van religieuze ongeletterdheid leidt tot meer en meer vragen met betrekking tot het veld dat in dit team bestudeerd wordt en als gevolg daarvan neemt de noodzaak van academische expertise op dit veld alleen maar toe.

 • Connectie met centra/ instituten

  De twee centra verbonden aan dit team zijn:

  • Centre for the Study of Early Christianity (met de Tilburg School of Catholic Theology)
  • CLUE+