Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Hersteld Hervormd Seminarium

Het Hersteld Hervormd Seminarium (HHS) behoort bij de Hersteld Hervormde Kerk. Daarom is het programma afgestemd op de kerkelijke eisen om predikant in deze kerk te worden. Dat neemt niet weg dat ongeveer de helft van het aantal studenten andere plannen heeft. Sommigen behoren tot een andere denominatie. Andere studenten willen godsdienstonderwijzer of bijbelvertaler worden. Theologie studeren geeft hoe dan ook dieper inzicht in de vragen van het geloof.

Het Hersteld Hervormd Seminarium kenmerkt zich door een orthodox-gereformeerd profiel en een bevindelijke inslag. Onze aanwezigheid aan de VU laat zien dat we alle vragen uit onze huidige cultuur en de moderne theologische ontwikkelingen serieus willen nemen om daar een Bijbels-gereformeerd antwoord op te zoeken.

Hersteld Hervormd Seminarium video

In deze video zie je wat het studeren aan het Hersteld Hervormd Seminarie inhoudt:

Meer over studeren aan het Hersteld Hervormd Seminarium

 • Studeren aan het Seminarium

  Het is ook mogelijk een minor aan het HHS te volgen. De minor Hersteld Hervormd Seminarie is theologisch en benadert de actualisering van klassiek gereformeerde theologie vanuit een ethisch, praktisch, historisch, hermeneutisch en apologetisch perspectief.

 • Wat leer je er?

  Het HHS maakt veertig procent uit van een VU-diploma. In het HHS-programma krijg je bijbelse theologie, hermeneutiek, systematische theologie, praktische theologie, ethiek, kerkgeschiedenis en kerkrecht, en apologetiek.

 • Ervaringen van studenten

 • Docenten

  Aan het HHS wordt college gegeven door de volgende docenten:

  1. VU-hoogleraar Pieter de Boer  verzorgt de Bijbelgerelateerde vakken, exegese en hermeneutiek.
  2. VU-hoogleraar Peter Hoek geeft pastoraat, liturgiek, homiletiek en catechetiek.
  3. Bijzonder hoogleraar Jan van de Kamp is verantwoordelijk voor de geschiedenis van de Reformatie en de geschiedenis van het Pietisme.
  4. Maarten Muilwijk  verzorgt het vak Latijn.
  5. J.L. Schreuders is verantwoordelijk voor het vak kerkrecht.
  6. Bert Jan Spruyt  geeft geschiedenis van de Nederlandse Hervormde Kerk  en apologetiek.
  7. VU-hoogleraar Wim van Vlastuin geeft de systematische vakken: inleiding systematische theologie, Calvijns theologie en spiritualiteit, communion with the Triune God, genadeleer, vernieuwing en doopleer. Dr. Van Vlastuin is de rector van het Hersteld Hervormd Seminarie.
  8. Benno Zuiddam geeft het vak ethiek.

Wil je meer weten?

Dr. P.C. Hoek is de studiesecretaris van het HHS. Voor meer informatie kunt u contact met hem opnemen via pc.hoek@kpnmail.nl.