Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
In 1977 werd Eep Talstra coördinator van de toen opgerichte “Werkgroep Informatica”.

Sindsdien heeft hij zijn vakgebied belangrijke bijdragen geleverd door zijn onderwijs en onderzoek op het gebied van de computeranalyse van het Oude Testament. Hij schreef zijn PhD dissertatie over Salomo’s gebed, daarin synchrone en diachrone methodes van lezen combinerend. Zowel de methodologische keuzes over de omgang met de tekst van het Oude Testament als de rol van linguïstische en computationele analyse zijn centrale aspecten van zijn wetenschappelijke carrière geweest.

Als teken van erkentelijkheid voor het pioneerswerk dat hij verricht heeft om de computer als een analyse-instrument in te brengen in de bijbelwetenschappen, is de Werkgroep Vrije Universiteit hernoemd naar zijn stichter en omgedoopt tot het Eep Talstra Centre for Bible and Computer.

Foto