Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Doopsgezind Seminarium

Binnen de bachelor Theologie kunnen studenten de afstudeerrichting volgen die inhoudelijk is afgestemd op de eisen die de Doopsgezinde Geloofsgemeenschap stelt voor proponent-voorgangers en proponent-predikanten.

Op Bachelorniveau is een programma ontwikkeld waarin op het gebied van doopsgezinde (kerk-)geschiedenis, systematische en praktische theologie, hermeneutiek van de bijbelse literatuur en ethiek specifieke modules gegeven worden die recht doen aan de eigen geschiedenis en perspectieven van de doperse theologie. 

Binnen de opleiding is specifiek aandacht voor het functioneren als predikant binnen de doopsgezinde context. Thema's als 'vredestheologie' en 'pastoraat en mediation' spiegelen belangrijke doperse thema's. De module binnen het doopsgezinde traject zijn overigens toegankelijk voor alle studenten die aan de ingangseisen voldoen, dus ook voor niet-doopsgezinde studenten.

De roosters voor beide trajecten zijn te vinden op www.doopsgezind.nl onder 'Seminarium'.

Meer informatie

Prof. dr. Fernando Enns: f.enns@vu.nl