Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Doopsgezind Seminarium

Binnen de bachelor Theologie en de master Theologie & Religiewetenschappen kunnen studenten verschillende afstudeerrichtingen volgen die inhoudelijk zijn afgestemd op de eisen die de Doopsgezinde Broederschap stelt voor proponent-voorgangers en proponent-predikanten.

Op Bachelorniveau is een programma ontwikkeld waarin op het gebied van doopsgezinde (kerk-)geschiedenis, praktische theologie, hermeneutiek van de bijbelse literatuur en ethiek specifieke modules gegeven worden die recht doen aan de eigen geschiedenis en perspectieven van de doperse theologie. 

Op Masterniveau leidt de éénjarige Master Theology & Religious Studies op voor proponent-voorganger en de Master Theologie & Religiewetenschappen (predikantsopleiding) richting DG voor het klassieke predikants-proponentschap binnen de Doopsgezinde Broederschap.

Binnen deze beide opleidingen is specifiek aandacht voor het functioneren als predikant binnen de doopsgezinde context. Thema's als 'vredestheologie' en 'pastoraat en mediation' spiegelen belangrijke doperse thema's. De modulen binnen de doopsgezinde trajecten zijn overigens toegankelijk voor alle studenten die aan de ingangseisen voldoen, dus ook voor niet-doopsgezinde studenten.

De roosters voor beide trajecten zijn te vinden op www.doopsgezind.nl onder 'Seminarium'.

Meer informatie

Ds Alex Noord
Tel.: 020-6230914
E-mail: a.j.noord@ads.nl