Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

idea alumnimagazine voor geesteswetenschappers

idea is het magazine voor alumni van de Faculteit der Geesteswetenschappen.

Alumni komen op de meest uiteenlopende plekken terecht. Welke? En in welke rollen? Met interviews, columns, artikelen en beelden geven we de verhalen van de geesteswetenschapper van nu een welverdiend (digitaal) podium.

idea is een halfjaarlijkse uitgave van de Faculteit der Geesteswetenschappen. Heb je een vraag aan de redactie of wil je idea kosteloos in je inbox? Neem contact op via humanities.idea@vu.nl.

Edities idea

 • Juni 2024

  “Het thema van dit nummer van idea is ‘vooruitgang? Maar niet alle vooruitgang is eenvoudig meetbaar. Daarom moeten geesteswetenschappers zichzelf blijven, het eigen verstand blijven aanspreken en ontwikkelen, hun wijsbegeerte, hun inzichten in het verleden, in taal, media en de veelsoortige kunst- en cultuuruitingen blijven bestuderen en verder brengen in het belang van de samenleving.”  

   Lees het voorwoord van Freek Schmidt, portefeuillehouder Onderwijs, Faculteit der Geesteswetenschappen 

  Interview

  Nina van Egmond was docent verpleegkunde toen ze in een kastje in Bangladesh een filosofieboek vond. Achteraf gezien was dat het begin van een tweede carrière. Ze zou uiteindelijk promoveren op het belang van menselijke waardigheid voor migranten. Sinds 2017 is ze programma-manager bij VluchtelingenWerk. “Vooruitgang verandert onze leefwereld, maar het is niet per definitie een verbetering.” 

  Lees het interview met Nina van Egmond 

  Verbeelding en kracht van de kunst: de Abraham Kuyperlezing van Désanne van Brederode 

  Tijdens de Abraham Kuyper Lezing hield inkomend Vrije Schrijver Désanne van Brederode een pleidooi voor de verbeelding en de kracht van kunst en muziek. “We kunnen vanuit anderen naar onszelf kijken, ons voorstellen hoe ons leven zou zijn gelopen als we bij de buren waren geboren, of in Tel Aviv, Gaza, Charkiv.” 

  Duik in de complete lezing

  “Kroniekschrijvers zijn de bloggers van hun tijd.”

  Het weer, de graanprijzen, het nieuws uit de krant, lokale hoogte- en dieptepunten of de gevolgen van een overstroming; het zijn onderwerpen die vroegere kroniekschrijvers de moeite waard vonden om voor het nageslacht vast te leggen. Voor historicus Erika Kuijpers en haar team vormden de kronieken de basis van een uniek project dat uitmondde in een online dataverzameling met meer dan 22 miljoen woorden, ruim 200 kronieken die voor iedereen, integraal, doorzoekbaar zijn. 

  Lees het interview en kijk mee achter de schermen

  Wat een paranormale beurs ons leert over AI 

  “Laten we – zeker ook als geesteswetenschappers – iets minder vaak praten over wat kunstmatige intelligentie doet en iets meer over hoe het werkt. De techniek erachter afdoen als iets voor bèta's is een luxe die we ons niet kunnen veroorloven.” Hoogleraar journalistiekwetenschap Damian Trilling schreef een column. 

  Lees de column  

  Week in beeld 

  Boj van den Berg studeerde na een bachelor Planogie de master Erfgoedstudies aan de VU. Momenteel stuurt hij als pionierend planoloog zijn landschapstudio New Grounds aan en is o.a. werkzaam voor Bureau Marineterrein in Amsterdam. Dit is nu een testgebied voor stedelijke vraagstukken. Boj is daar verantwoordelijk voor het opzetten en realiseren van experimenten in de buitenruimte, zoals de transformatie van een schietbaan, ‘dobbernatuur’, streetart en meer. 

   In 9 beelden toont Boj zijn werkweek 

  “We did it together sir!” 

  Lees de blog van alumnus Andrew Niemeijer en meer in idea #4

 • December 2023

  In deze nieuwe editie van idea is weer van alles te lezen over wat er op de faculteit gaande is; dat is veel, en divers, en zowel interessant als belangrijk. In deze editie van idea: 

  Floris van Dijk studeerde Oudheidkunde aan de VU en is hoofd historisch onderzoek en collectie van Nationaal Monument Kamp Amersfoort. “Het is bizar als je beseft wat in slechts 12 jaar tijd in Nazi-Duitsland is gebeurd. Dat heeft geen enkel precedent in de geschiedenis van de mensheid.”

  Maak kennis met de wereld van Floris

  Süleyman Tosun is alumnus Philosophy, Politics & Economics (PPE) en Recht en Politiek van Internationale Veiligheid (LPIS). Sinds augustus werkt hij op de Nederlandse Ambassade in Dakar waar hij zich richt op klimaat, water, kustbescherming en hernieuwbare Energie op de economische afdeling.

  In 9 beelden toont hij zijn werkweek

  Het gaat Jacqueline Bel aan het hart dat er zo’n verkeerd beeld bestaat van het vak Nederlands. Daarom is zij ook zo blij met de nieuwe driejarige opleiding Creatief Schrijven Nederlands, die studenten vanaf het komend studiejaar aan de VU kunnen kiezen. “De wereld is voor een belangrijk deel gebouwd op de kracht van verhalen. Kijk naar de politiek, de rechtszaal, de psychologie.”

  Lees het hele interview

  Er is meer. Lees het alumnimagazine idea, editie december 2023

 • Juni 2023

  “Met plezier presenteer ik de zomereditie van ons alumnimagazine idea. Een speciale tweede editie waarin wetenschappers, promovendi, studenten en alumni onderwijs- en onderzoeksactiviteiten van onze faculteit presenteren.”

  Lees het voorwoord van Mira Maletic, directeur bedrijfsvoering Faculteit der Geesteswetenschappen

  INTERVIEW 

  Afelonne Doek studeerde Geschiedenis aan de VU en is algemene rijksarchivaris en algemeen directeur van het Nationaal Archief in Den Haag. “Als algemene rijksarchivaris sta ik voor het recht op overheidsinformatie voor elke burger. Alles wat in de archieven ligt, is onder voorwaarden in te zien. Bijna niks is geheim.” Lees het interview met Afelonne Doek

  COLUMN

  Duiders van de tijd. “Een goede analyse neemt de lezer mee in weten en begrijpen, is prikkelend, inzichtelijk en verrijkend voor zowel voor- als tegenstanders van je idee. In het bieden van context en reflectie voor het duiden van de tijd is mijn lens op verleden, heden en toekomst niet de enige juiste – en dat hoeft ook niet.” Lees de column van Philosophy, Bioethics and Health alumna Shanti Bolt

  CONTEXT

  Parallel aan de golf van globalisering in de jaren negentig, kwam er een vergelijkbare beweging op onder historici om systematisch grensoverstijgende trends te kunnen duiden. Wat als je historische vragen niet binnen het kader van de natie bekijkt, maar over de grenzen heen? Hoogleraar en historicus Pál Nyíri bekijkt graag vraagstukken vanuit interdisciplinair perspectief. Verschillende voorbeelden van zijn werkwijze komen in het interview aan bod

  WEEK IN BEELD

  Mojdeh Feili is alumna English Literature in a Visual Culture, werkt als programmamaker, recensent en schrijver, maar is eigenlijk vooral een feminist die nooit zonder een boek in de tas rondloopt en graag haar mening geeft. In 9 beelden toont ze haar werkweek

  Er is meer. Lees het alumnimagazine idea, editie juni 2023

 • December 2022

  idea - met trots presenteren we onder deze titel het nieuwe alumnimagazine van de Faculteit der Geesteswetenschappen. Hij is geleend van Plato en verwijst naar de hele waaier aan betekenissen die Plato’s notie van ‘idee’ in de loop der tijden kreeg. Net als ons onderwijs en onderzoek steeds weer aansluiting zoekt bij de maatschappelijke werkelijkheid van de wereld van vandaag.”

  Lees het voorwoord van Susan Legêne, decaan Faculteit der Geesteswetenschappen

  INTERVIEW

  Frédérique ter Brugge studeerde Kunst- en Architectuurgeschiedenis aan de VU en is directeur van het Amsterdam Light Festival. “We halen bezoekers uit het alledaagse, uit hun vertrouwde denkpatronen. Open je geest en laat je verbeelding werken!” Lees het interview met Frédérique ter Brugge

  COLUMN

  (Geen) idee. “Filosoferen is een praktijk, idealiter zelfs een kunstvorm. De idee en het idee kunnen beide materiaal zijn. Mixed media. Zolang je de materialen en het ambacht door en door kent en almaar beter wilt leren kennen, al doende. Ook of juíst buiten werktijd, collegezaal, studeerkamer. Het tegendeel van vrijblijvend mijmeren en brainstormen én niet gericht op succes.” Lees de column van Filosofie-alumna Désanne van Brederode, schrijver, filosoof en essayist

  CONTEXT

  Zijn kamer is bezaaid met boeken, foto’s en archiefstukken. Kort voor dit interview kreeg hij nog oude stukken in handen gestopt van alumni uit de jaren ’50. Universiteitshistoricus Ab Flipse is, kortom, de aangewezen persoon om te vertellen waar de Faculteit der Geesteswetenschappen vandaan komt en waar we naartoe gaan. Lees het artikel over de geschiedenis van de faculteit

  WEEK IN BEELD

  Guido Scholten (1994) is alumnus MKDA en wetenschappelijk trainee Liberna Collection bij de Draiflessen Collection in Mettingen, Duitsland. De Liberna Collection, opgebouwd door Bernard Brenninkmeijer (1893-1976), bevat een prachtige verzameling handschriften, incunabelen, gedrukte boeken, prenten, tekeningen en schilderijen. In 9 beelden toont hij zijn werkweek

  Er is meer. Lees het magazine idea, editie december 2022