Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Humanities Lab

Onderdeel van het Onderzoeksbureau FGW is het HumanitiesLab. Het HumanitiesLab is opgericht om op een structurele basis ondersteuning te bieden aan onderzoekers van de faculteit met betrekking tot research software en research data management.

Het lab bestaat op dit moment uit twee personen. Sophie Arnoult biedt in haar rol als research software engineer ondersteuning  aan onderzoekers binnen de faculteit voor het ontwikkelen, delen, en herbruikbaar maken van research software. Sam Heijnen heeft in zijn rol als data steward eenzelfde doel voor ogen maar dan met betrekking tot research data management. 

Zie hiervoor de volgende pagina’s: 

Naast het bieden van ondersteuning aan onderzoekers, zal het HumanitiesLab inzetten op het waar mogelijk beschikbaar maken van software en datasets, zowel aan onderzoekers en studenten binnen de faculteit als daarbuiten. Het beschikbaar stellen van dergelijke outputs is immers vaak een vereiste voor beurzen van instanties als NWO, ERC, ZonMW etc. Bovendien stimuleert het delen van software en datasets samenwerking tussen collega’s binnen en buiten de faculteit en versterkt het registreren van software en datasets in PURE het onderzoeksprofiel van de betreffende onderzoekers.