Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Cultuurgeschiedenis en Religiegeschiedenis

Het onderwijs en onderzoek van onze leerstoelgroep richt zich op cultuur- en religiegeschiedenis. Via combinaties van verschillende kennisgebieden, bronnensoorten en methoden werken we aan nieuwe visies op historische processen, ideeën en praktijken.

Dat kan door diepte-onderzoek maar ook door langetermijnperspectieven te kiezen en te kijken naar canonvorming en de geschiedenis van kennis en wetenschap. Daarbij willen wij de traditionele breuklijnen - tussen Middeleeuwen en Vroegmoderne Tijd, religie en wetenschap, politiek en emotie, economie en cultuur – problematiseren. Langetermijn-onderzoek op cultuurhistorisch gebied daagt ons ook uit om nieuwe digitale onderzoeksmethoden in te zetten en te ontwikkelen.

Onze aandachtsgebieden:

 • Religie - ritueel - wereldbeeld
 • Wetenschap - kennis - educatie
 • Emoties - zintuigen - lichaam
 • Politiek - biografie - leiderschap
 • Cultuur - economie - ecologie

Methoden:

 • Langetermijn- en comparatief onderzoek
 • Digital Humanities - text, sentiment & concept mining
 • Reconstructie - historische geuren, theatrale opvoeringen
 • Samenwerking met private & public partners

Onderwijs
Het onderwijs van onze groep richt zich primair op de periode tussen 1300 en 1850, maar PhD’s, bachelor- en (Research) master-studenten kunnen ook voor latere tijdvakken bij ons terecht, voor onderwijs en begeleiding over cultuur, religie, macht, kennis, emotie, zintuigen, en digitale methoden. In de Master Geschiedenis verzorgen wij de specialisaties Cultures of Knowledge, Medical Humanities en Religion and Society from Antiquity up to Today.

Onderzoeksprojecten
De groep is zeer succesvol in het verwerven van onderzoeksgelden, zowel van (inter)nationale wetenschapsorganisaties als van private en publieke fondsen, instituten en bedrijven. Lopende projecten:

 • Fred van Lieburg leidt onder andere een project met het Netherlands e-Science Center getiteld Digital Dutch Religion Portal (1500-2000) (DigiDuRe). Hierin wordt door koppeling van grote datasets van boeken (STCN, GGC), geestelijken (priesters, predikanten en vele andere groepen) en academici (RAN) een digitale infrastructuur aangelegd voor onderzoek naar de samenhang tussen religieuze positie, wetenschappelijke vorming en publiek discours in Nederland en zijn overzeese gebieden.
 • Erika Kuijpers leidt met Judith Pollmann (Universiteit Leiden) het interdisciplinaire project Chronicling novelty. New knowledge in the Netherlands, 1500-1850. Dit project onderzoekt de uitwisseling en beoordeling van nieuwe kennis, ideeën en technologieën onder een niet-gespecialiseerd Nederlands publiek van kroniekschrijvers uit de middenklasse. Er worden computationele methoden ontwikkeld om deze in grote aantallen en vergelijkenderwijs te gebruiken om de circulatie, evaluatie en acceptatie van oude en nieuwe ideeën en informatie in tijd en ruimte te kunnen analyseren.
 • Leemans en Kuijpers hebben in Embodied Emotions een computermodel ontwikkeld (HEEM) dat (lichamelijke) emotionele expressies over langere termijn kan traceren in oude Nederlandse teksten (Escience). Andere lopende Digital Humanities projecten zijn: QuPiD2 (AAA Data Science) en Visualizing Uncertainty (EScience).
 • Leemans en Dijksterhuis leiden onderzoeksgroepen in het internationale onderzoeksproject Global Knowledge Society.
 • Ab Flipse werkt aan een biografie-project over de bioloog Jan Lever (1922-2010)

Medewerkers Cultuurgeschiedenis en Religiegeschiedenis
Hoogleraren en wetenschappelijke medewerkers


        Bijzonder Hoogleraren

 • Fokko Jan Dijksterhuis, bijzonder hoogleraar Kennisgeschiedenis
 • Manon Parry, bijzonder hoogleraar Medical History

  Emeriti
 • Willem Frijhoff, emeritus hoogleraar Vroegmoderne Geschiedenis
 • Koen Goudriaan, emeritus hoogleraar Middeleeuwse Geschiedenis
 • Gerrit Schutte, emeritus bijzonder hoogleraar Geschiedenis van het Nederlands Protestantisme

  Promovendi
 • Koos-jan de Jager, Promovendus HDC, Religious history of the Dutch army during the Indonesian War of Independence (1945-1950). (Promotores: G. Harinck & B. Wallet)
 • Stefan Reyes, Cape of Storms: The habitus, ideological clashes and accommodation among Cape slave crew communities from 1780-1806 (Promotores: I. Leemans & E. Kuijpers)
 • Johan Smits, Promovendus Lerarenbeurs (NWO) - Nations and the Life of Mind: Protestant Discourses on the Nation (Prussia, 1820-1870) (Promotores: F. van Lieburg & A.L. Molendijk)
 • Martha Visscher-Houweling, Promovendus Digibron - 'Ontwikkelingen in het orthodox-protestantisme onder de digitale loep' (Promotores: F. van Lieburg & E. Stronks)

Institutionele inbedding:
De leerstoelgroep opereert in de VU-brede interfacultaire onderzoeksinstituten CLUE+ en het Network Institute, en is actief in: